Doekle Terpstra nieuwe aanjager Techniekpact

Techniekpact

Doekle Terpstra, voorzitter van het College van Bestuur van Hogeschool InHolland, gaat aan de slag als nieuwe aanjager voor het Techniekpact. Dat maakten minister Kamp van Economische Zaken en minister Bussemaker van Onderwijs vandaag bekend. Het Techniekpact is een samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Het heeft tot doel het tekort aan technisch personeel terug te dringen door de kwaliteit van het techniekonderwijs te verbeteren en meer jongeren voor techniek te interesseren.

Daadkracht

“De eerste resultaten van het Techniekpact worden nu zichtbaar. Het is van belang daar met elkaar op voort te bouwen en de vaart er goed in te houden”, aldus Minister Kamp. “Ik ben ervan overtuigd dat Doekle Terpstra met zijn enthousiasme voor goed onderwijs, zijn daadkracht en zijn verbindende kwaliteiten daar aan zal bijdragen.”

Minister Bussemaker: “We moeten jongeren meer gaan aanspreken op hun talenten. Juist op het vlak van goed vakmanschap en technische vaardigheden. Daar ligt een belangrijke rol voor zowel het onderwijs als het bedrijfsleven. Doekle Terpstra zal met zijn kennis en ervaring deze inzet een stap verder weten te brengen.”

Aanjager

Als aanjager zal Terpstra betrokken partijen bij elkaar brengen en hen ondersteunen bij de uitvoering van het Techniekpact. Zo zal hij afspraken over het verhogen van de kwaliteit van het technisch onderwijs bevorderen, meer aandacht vragen voor techniek in het basisonderwijs, en bedrijfsleven en sociale partners stimuleren om meer arbeidsplaatsen voor jongeren in de techniek te creëren.

Terpstra volgt voormalig aanjager Paul de Krom op die begin dit jaar een functie heeft aanvaard als directeur a.i. bij de Dienst Landelijk Gebied. Per 1 mei zal Terpstra in zijn hoedanigheid van aanjager anderhalve dag per week betrokken zijn bij het Techniekpact. Daarnaast blijft hij voorzitter van het College van Bestuur van Hogeschool Inholland.

Techniekpact

De komende jaren neemt de behoefte aan goed geschoolde technici vanuit alle opleidingsniveaus sterk toe. Op termijn zijn er jaarlijks 30.000 extra technici nodig om aan de vraag van het bedrijfsleven te kunnen voldoen. Het is voor de economische groei van Nederland dus essentieel dat er meer goed geschoold technisch personeel beschikbaar komt voor de arbeidsmarkt. In het Techniekpact zijn hierover tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid concrete afspraken gemaakt.

Redactie | 11-05-14 | 14:42 | Link
Plaats een reactie