Praktische werkvoorbereiding bij industriële bedrijven

Jo van de Put

Werkvoorbereiding is essentieel bij industriële bedrijven.Toch wordt hier in de meeste vakliteratuur weinig over geschreven. Als wel over werkvoorbereiding wordt geschreven, beperkt men zich vaak tot bepaalde specifieke werkzaamheden (bijvoorbeeld of puur technisch of puur organisatorisch). Een totaaloverzicht van werkvoorbereiding ontbreekt.

Door de grote invloed van werkvoorbereiding op het bedrijfsresultaat van een bedrijf is een toenemende belangstelling voor werkvoorbereiding waar te nemen bij de opleidingen technische bedrijfskunde. Inmiddels zet deze belangstelling zich door zodat er sprake van is om het onderwerp werkvoorbereiding op te nemen in het opleidingscurriculum van de opleidingen technische bedrijfskunde. Als vertegenwoordiger van het landelijke overleg van opleidingen technische bedrijfskunde heeft Ton Staassen van Fontys Hogeschool mij benaderd om tot een klein en handzaam boek over werkvoorbereiding te komen.

Dit boek is met name bestemd voor studenten technische bedrijfskunde en voor werkvoorbereiders en leidinggevenden die in de praktijk de effectiviteit van het bedrijf waar ze werken willen verbeteren. Hiertoe worden de hoofdlijnen behandeld. Bepaalde details zoals bijvoorbeeld over diverse manieren van kostprijsbepaling worden hier niet meegenomen omdat dit elders in de opleiding technische bedrijfskunde aan bod komt.

Bekijk, download en lees het boek:

Boek Praktische Werkvoorbereiding

Jo van de Put | 29-06-14 | 10:57 | Link

Over de auteur

Jo van de Put Jo van de Put heeft vijfendertig jaar productie-ervaring in het bedrijfsleven. Sinds 1999 is hij bovendien vanuit Syntens (tegenwoordig Kamer van Koophandel) intensief betrokken bij allerlei publicaties rondom productietechnieken. Daarnaast adviseert hij (voornamelijk) productiebedrijven op zowel bedrijfskundig als technisch gebied en is hij auteur van het boek 'Succesvol produceren (2004)' en 'Manarm produceren (2011)'.
Plaats een reactie