Staalproductie in IJmuiden energiezuiniger

In 2013 heeft Tata Steel in IJmuiden de hoeveelheid energie die nodig is voor de productie van een ton staal met 2,4% weten te verminderen ten opzichte van 2012. “Ik ben er trots op dat we dankzij onze niet aflatende focus op het verlagen van ons energieverbruik er ook afgelopen jaar weer in zijn geslaagd om onze productieprocessen nog verder te verduurzamen”, aldus Hans Fischer, directeur van Tata Steel in IJmuiden en Chief Technical Officer van Tata Steel in Europa. “Sinds 1990 hebben we de benodigde hoeveelheid energie voor de productie van een ton staal met meer dan 30% weten te reduceren. Dat is een hele prestatie, waarvoor onze medewerkers een groot compliment verdienen. Het is niet alleen goed nieuws voor het milieu, maar ook voor ons bedrijfsresultaat. Zo hebben we afgelopen jaar 3 miljoen euro bespaard door ervoor te zorgen dat er minder gas hoefde te worden afgefakkeld. Verbeteren van duurzaamheid en winstgevendheid gaan bij Tata Steel hand in hand”, stelt Fischer.

Experts energiebesparing

Bij Tata Steel in IJmuiden analyseert een groep experts één voor één alle bedrijfsonderdelen op mogelijkheden om energie te besparen. Dat levert uiteenlopende ideeën op, van het uitschakelen van pompen en motoren bij stilstanden of onderhoud tot het bouwen van speciale warmhoudkamers voor plakken staal die net uit de staalfabriek komen. Met die laatste maatregel wordt voorkomen dat ze onnodig afkoelen en is er vervolgens in de Warmbandwalserij minder energie nodig om ze op de juiste temperatuur te brengen voor het uitwalsen tot rollen staal.

Minder fakkelen

Afgelopen boekjaar is Tata Steel erin geslaagd om het affakkelen van productiegas te reduceren van 1,9% tot 0,7% van alle geproduceerde gassen. Deze gassen worden voor 2/3 ingezet voor de aansturing van andere bedrijfsprocessen, op het fabrieksterrein (bijvoorbeeld de plakkenovens van de Warmbandwalserij) en worden voor 1/3 geleverd aan de nabijgelegen Nuoncentrale, waar ze in elektriciteit worden omgezet. Door procesverstoringen of geplande werkzaamheden is het soms noodzakelijk om het teveel aan gas af te fakkelen. De inzet is om dit tot een minimum te beperken. De reductie is behaald door het stabiliseren van processen, het verder verbeteren van de onderlinge afstemming tussen de diverse bedrijfsonderdelen en door de combinatie van de nieuwe kooksovengasleiding en aanpassingen aan de plakkenovens in de Warmbandwalserij, waardoor deze laatste met kooksgas kunnen worden gestookt.

Redactie | 12-06-14 | 23:19 | Link

Deze bijdrage is opgenomen in demetaal.nl bedrijvengids Sterke Staaltjes. Lees daarin meer over Tata Steel.
Plaats een reactie