Handen ineen voor Circulaire Metaalketen

Circulaire Metaalketen

Als geen andere grondstof is metaal oneindig herbruikbaar. Maar er kan nog worden geoptimaliseerd door het behouden van toegevoegde waarde. Koninklijke Metaalunie gaat samen met ketenpartners, onderwijs- en kennisinstellingen, de ministeries van I&M en EZ én ondernemers onderzoek doen en projecten uitvoeren om de circulariteit van de metaalketen verder te verbeteren.

Dit brede en veelomvattende traject komt voort uit het programma ‘Van Afval Naar Grondstof’ (VANG) van de rijksoverheid. Met dit programma wil het kabinet de overgang naar een 100% circulaire economie stimuleren waarbij alle grondstoffen in de keten blijven. Bijvoorbeeld door producthergebruik in de keten, voordat het materiaal uiteindelijk gerecycled wordt.

Het onderzoeks- en projectenprogramma ‘Circulaire Metaalketen’ heeft een uiterst brede scope. Enkele voorbeelden: de staalbouwsector onderzoekt wat de beste concepten zijn voor het grootschalig hergebruiken van materialen, componenten en producten in de gebouwde omgeving. Metaalunie onderzoekt welk toepassingsgericht model voor ECO-design de circulaire feedbackloops het beste integreert en daarmee concreet richting kan geven aan circulair ontwerpen in het mkb. Samen met andere onderwijsinstellingen gaat Avans Hogeschool zich toeleggen op de ontwikkeling van concrete business modellen voor het mkb(-metaal), inclusief de economische en juridische gevolgen per schakel in de keten. De metaalrecycling start een project met als doel de kennis vanuit de traditionele ‘end-of-life’-systematiek optimaal in te zetten voor circulaire ontwerpen. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van op stapel staande trajecten.

Later volgt een website met daarin de onderzoeksresultaten uit de verkenningsfase, de voortgang en resultaten van de projecten.

Redactie | 28-07-14 | 20:10 | Link
Plaats een reactie