Barometer Metaalunie: MKB-metaal blijft groeien

Barometer

De Economische Barometer van Koninklijke Metaalunie voor het MKB-metaal laat wederom groei voor de sector zien. Dat geldt vooral voor de gerealiseerde binnenlandse afzet en voor de export. De verwachtingen voor het derde kwartaal over de binnenlandse orderpositie en het bedrijfsresultaat vallen wel wat tegen. De derde kwartalen in de afgelopen jaren tonen echter een duidelijk seizoen patroon. De verwachtingen voor het komende kwartaal wijken dan ook niet af van eerdere jaren.

Arbeidsmarkt – Voor het vierde kwartaal op rij neemt het aantal bedrijven toe dat meer mensen in dienst heeft genomen. Datzelfde geldt voor de flexibele schil, hoewel die groei minder snel gaat. Een op de drie bedrijven heeft op dit moment een vacature, een kwartaal eerder was dit een op de vier bedrijven.

Binnenlandse markt – De ontwikkeling van de orderpositie in het tweede kwartaal is gelijk aan de vorige kwartalen, voorzichtig positief. 33% van de bedrijven heeft een beter kwartaal gehad, tegenover 22% met een mindere orderpositie. De verwachtingen over de binnenlandse orderpositie voor het derde kwartaal vallen wat tegen. Een op de vier bedrijven verwacht een toename terwijl een op de vijf bedrijven een afname verwacht.

Export – De groei van de export is minder sterk dan in de vorige kwartalen. Ook de waardering van de exportportefeuille is iets minder gunstig. Terwijl in het vorige kwartaal 41% van de bedrijven de exportportefeuille als gunstig kwalificeerde, is dat nu nog 31%. De verwachtingen lopen gelijk op met de ontwikkeling en waardering van de portefeuille.

Prijsontwikkeling – In het eerste kwartaal leek het dat de prijsdruk iets zou afnemen. Nu blijkt echter dat de druk op de verkoopprijzen nog steeds aanwezig is. In alle sectoren zijn er ondernemers die hun verkoopprijzen hebben moeten verlagen.

Bedrijfsresultaat – Het bedrijfsresultaat heeft zich ten opzichte van het vorige kwartaal iets beter ontwikkeld. Het bedrijfsresultaat wordt wel iets minder positief gewaardeerd. Voor het te verwachten bedrijfsresultaat in het derde kwartaal geldt dat de groei waarschijnlijk wordt geremd door het seizoen. De vakantieperiode zorgt er immers voor dat er minder kan worden gefactureerd, terwijl de kosten gewoon doorlopen. De afgevlakte groei lijkt geen invloed te hebben op de winstgevendheid van de bedrijven. Ruim de helft van de bedrijven maakt winst, 35% draait quitte, en ruim 10% maakt verlies.

Redactie | 08-08-14 | 18:03 | Link
Plaats een reactie