Metaalunie juicht bijscholing leraren toe

Schoolbanken

Koninklijke Metaalunie is enthousiast over het plan van de regering om extra te investeren in de deskundigheid van leraren. Volgens de plannen krijgen de leraren zowel tijd als geld om te investeren in eigen deskundigheid.

“Een mooie eerste stap, maar dan moet het ook wel ingevuld gaan worden”, zegt André van der Leest, beleidssecretaris Onderwijszaken van Metaalunie. “Uit ervaringen in de eigen sector blijkt dat alleen geld en tijd beschikbaar stellen niet voldoende is. Er zal een concreet aanbod moeten komen, een actieve vorm van advisering en aanmelding van leraren voor bijscholing.” Dat kan volgens Van der Leest deels via een aanbod vanuit de bestaande cursusinstituten, maar er is alle aanleiding om ook gebruik te maken van de kennis en ervaringen die in het bedrijfsleven zijn opgedaan.

Metaalunie is bereid om stageplaatsen, workshops en masterclasses te organiseren voor leraren die zich willen bijscholen. Het gaat bij leraren in het basisonderwijs om bijscholing voor het vakgebied Techniek & Science. Daarin zijn de meeste leraren niet deskundig en hebben er ook niet zoveel mee. Om Techniek & Science goed tot hun recht te laten komen in het basisonderwijs, moet het zoveel mogelijk geïntegreerd worden in andere vakken. “Dat is een taak van de school en van de leraren”, vindt Van der Leest. “Daarbij kunnen bedrijven in de regio de scholen ook behulpzaam zijn. De realiteit vanuit de bedrijven in de school brengen én de school naar de bedrijven brengen is noodzakelijk om tot goede en aansprekende resultaten te komen.” Voor het beroepsonderwijs in het vmbo en mbo is het zaak om kennis te nemen van de nieuwste technologieën en deze een plaats te geven in het onderwijs. “Met de komst van robots, 3D-printen en vele andere nieuwe hoogwaardige technologieën staat het beroepsonderwijs voor een nieuwe uitdaging”, vindt Van der Leest. “Daarbij verandert er veel voor de inhoud van bijna alle beroepen en dat moet zijn doorwerking krijgen in het beroepsonderwijs. Voor de bijscholing van deze leraren stelt Metaalunie graag een aanbod beschikbaar vanuit de beroepspraktijk.”

Redactie | 28-08-14 | 13:57 | Link
Plaats een reactie