“Krachtig MKB-industriebeleid nodig voor waarborging innovatieve toekomst”

Fried Kaanen

“Met een innovatief MKB-metaal en een MKB gericht industriebeleid, is de Nederlandse maakindustrie klaar voor de toekomst en kan het zonder meer de concurrentie aan met andere landen.” Dit zegt de kersverse voorzitter van Koninklijke Metaalunie Fried Kaanen. Kaanen is vanaf 1 september officieel voorzitter van Metaalunie en volgt daarmee Michaël van Straalen op.

Kaanen vindt dat er veel kansen liggen voor de Nederlandse maakindustrie en ziet daarbij een belangrijke rol weggelegd voor het MKB-metaal: “Veel belangrijke innovaties vinden hun weg via het MKB-metaal. Nieuwe technologische ontwikkelingen die op ons afkomen, zoals robotics, 3D-printing en sensoring, bieden kansen op nog sneller en slimmer ontwerpen, ontwikkelen en produceren. Door haar flexibiliteit is het MKB-metaal als geen ander in staat dit soort nieuwe technologieën te implementeren en levert zo een belangrijke bijdrage aan een innovatieve en efficiënte maakindustrie die de concurrentie ook in de toekomst aan kan.”

Eén van de speerpunten van zijn voorzitterschap is dan ook het bevorderen en stimuleren van procesinnovatie onder de Metaalunieleden: “Daar moet je vandaag mee beginnen en alle bedrijfsprocessen nu al op afstemmen. Wanneer we ons richten op innovatief produceren, dat wil zeggen een technologische voorsprong nemen door slimmer met processen om te gaan, gaat de Nederlandse maakindustrie een gouden toekomst tegemoet. Het is een must om de modernste technologie te integreren met nieuwe werkmethodes en deze toe te passen in het bedrijf. Niet alleen om erover te praten, maar juist door het te doen. Het liefst vandaag, maar eigenlijk gisteren. Hiervoor is visie, ondernemerschap, krachtenbundeling en geld noodzakelijk. Daarmee zet je wel een koers uit die tot succes leidt”, aldus Kaanen.

Kaanen vindt ook dat de overheid haar steentje moet bijdragen: “Gelukkig is er een positieve beweging gaande richting de maakindustrie. Alleen moet dit nog beter tot uitdrukking komen in een gebalanceerd industriebeleid met meer oog voor het MKB. Dus toets nieuwe wet- en regelgeving eerst aan het MKB en zorg dat alle randvoorwaarden zo geregeld zijn dat het MKB zich voor de volle 100% kan richten op die innovatieve, kansrijke toekomst die voor ons in het verschiet ligt.”

Redactie | 01-09-14 | 18:56 | Link
Plaats een reactie