EU erkende diploma’s lascoördinator uitgereikt

De geslaagden (met diploma en bos bloemen)

Tijdens een speciale, feestelijke bijeenkomst zijn 21 Europees erkende diploma’s van de EWF opleiding RWC EN 1090 B (Lascoördinator niveau B en/of S) officieel overhandigd aan de geslaagde cursisten. Zij maakten deel uit van de opleiding die in maart van dit jaar startte. Tijdens de bijeenkomst werd ook uitgebreid stil gestaan bij de werkzaamheden en verantwoordelijkheden van de lascoördinator, met de insteek: je hebt nu je diploma; hoe nu verder in de praktijk?

In het kader van de Europees geharmoniseerde productnorm NEN-EN 1090-1: 2009+A1:2011 zijn bedrijven die stalen en aluminium constructiedelen binnen de EU in het handelsverkeer brengen, verplicht per 1 juli 2014 een CE verklaring en een prestatieverklaring (DoP) op te stellen. Bedrijven zijn geautoriseerd dit te doen als de FPC (Fabrication Production Control – Fabrieksprocesbeheersing) door een externe aangemelde genotificeerde instantie is gecertificeerd.

De branchevereniging Samenwerkende Nederlandse Staalbouw heeft samen met Koninklijke Metaalunie een workshop ontwikkeld, die helderheid verschaft over de FPC. Bedrijven moeten echter ook de beschikking hebben over een competente lascoördinator, gerelateerd aan de complexiteit en het materiaal van de constructiedelen die men op de markt brengt. Speciaal voor die groep biedt SNS, ondersteunt door het NIL (Nederlands Instituut voor Lastechniek), naast een workshop FPC ook een opleiding lascoördinator aan. De opleiding lascoördinator op niveau B en/of S wordt bij goed gevolg beloond met een Europees erkend diploma van het (EWF) European Federation for Welding, joining and cutting.

Redactie | 07-11-14 | 22:08 | Link
Plaats een reactie