Vervanging VAR door BGL gaat voorlopig niet door

VAR verklaring

Zelfstandige ondernemers, vooral die zonder personeel, worden door hun opdrachtgevers vaak gevraagd om een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) te overleggen. Met een VAR (die overigens wel moet aansluiten op de feitelijke gang van zaken) worden opdrachtgevers gevrijwaard van naheffingen loonheffing in verband met de door de zelfstandige geleverde arbeid.

Voorstel Wiebes

Omdat het ministerie van Financiën het vermoeden heeft dat de VAR in te veel situaties oneigenlijk wordt gebruikt heeft Staatssecretaris Eric Wiebes in het najaar van 2014 het wetsvoorstel Beschikking Geen Loonheffing (BGL) aan de Tweede Kamer voorgelegd. De BGL moet de VAR gaan vervangen en legt daarbij meer verantwoordelijkheden bij de opdrachtgever. De werkgever moet zich bij de BGL er van vergewissen dat de opdrachtnemer echt ondernemer is. Daarbij zou via een webmodule een vragenlijst moeten worden ingevuld en door de opdrachtgever beoordeeld. Blijkt achteraf dat de BGL niet terecht is afgegeven dan wacht de werkgever een forse naheffing.

Voorstel op de de lange baan geschoven

De commissie Financiën van de Tweede Kamer heeft echter besloten behandeling van het voorstel op de lange baan te schuiven, mede in verband met de verwachte administratieve lasten en de onduidelijke werking van de webmodule. De bedoeling van het kabinet was de BGL ‘in de loop van 2015′ in te voeren. De Kamer vraagt nu aan Wiebes om alternatieven te onderzoeken.

Tot nader order blijft de VAR dus bestaan.

Redactie | 10-01-15 | 10:19 | Link
Plaats een reactie