Teqnow brengt kennis naar bedrijven

Teqnow, Top Technologie MKB Metaal

Met Teqnow vergroot en stimuleert Koninklijke Metaalunie de aandacht voor en de toepassing van toptechnologie in het industriële mkb. Teqnow doet dit zo laagdrempelig en pragmatisch mogelijk. Gericht op de mogelijkheden en het toekomst perspectief van het MKB-metaal. Informeren en inspireren dus, maar ook het koppelen van ondernemers aan kennisleveranciers is een belangrijke doelstelling van Teqnow.

Inmiddels zijn met verschillende partijen afspraken gemaakt die betrekking hebben op uitwisseling van kennis , ondersteunende en dienstverlenende activiteiten. Partijen waarmee binnen Teqnow wordt samengewerkt zijn onder meer TNO, Berenschot, verschillende faculteiten van de universiteiten van Delft, Eindhoven en Twente en Mikrocentrum.

Vanuit de samenwerking met TU Eindhoven is nu een aanbod gekomen om op korte termijn 12 masterstudenten van de faculteit werktuigbouwkunde in te kunnen zetten in uw bedrijf. Het betreft projecten die vanuit uw bedrijf worden aangereikt en worden uitgevoerd door studenten die in de Masterfase van hun studie zitten of in het laatste jaar van de Bachelor Werktuigbouwkunde. De omvang van een project is 300 uur en één project wordt uitgevoerd door vier studenten, binnen een periode van twee maanden. De projecten worden afgesloten met een rapport, waarin het project en de uitwerking hiervan beschreven wordt, en een presentatie voor het bedrijf.

Voorbeelden waaraan u kunt denken:

  • Maak een case study naar de haalbaarheid van een bepaald idee met inachtneming van het ontwerp, de kosten en concurrerende vergelijkbare systemen.
  • Analyseer een typisch fysisch proces in een centrale en geef aan op welke punten verbeteringen kunnen worden aangebracht, bijvoorbeeld op het gebied van rendement of uitstoot van broeikasgassen.
  • Ontwerp een testopstelling om bepaalde materiaaleigenschappen te bepalen.

Voor de promotie van het bedrijf wordt ook een artikel over het project gepubliceerd bij de faculteit en verspreid onder hoogleraren, PhDers en masterstudenten van de faculteit. De inhoud van het artikel zal voor publicatie met de werkgever worden besproken. De kosten voor een dergelijke inzet zijn ca. 3500 euro.

Heeft u belangstelling voor dit aanbod of voor Teqnow, neem dan contact op met André van der Leest, via 06 54 318395 of leest@metaalunie.nl

Redactie | 08-02-15 | 13:00 | Link
Plaats een reactie