Sectorplan Metaalbewerking zorgt voor meer scholing

Sectorplan landelijke-actie

In 2014 werd het sectorplan Metaalbewerking gehonoreerd met een bijdrage van ruim 17 miljoen euro van het ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. OOM werd verantwoordelijk voor de uitvoering. Welke resultaten zijn er inmiddels behaald?

Met het sectorplan Metaalbewerking zijn flink wat resultaten geboekt. 1.248 extra leerlingen zijn ingestroomd. “Je kunt gerust stellen dat het MKB-metaal een goed rendement uit sectorplan haalt”, zegt André van der Leest, beleidssecretaris Onderwijs Metaalunie. “Het heeft voor meer scholing gezorgd. De subsidie voor het sectorplan stelt OOM in staat om de instroom van BBL-leerlingen extra te stimuleren, omdat het naast de Leerwerkbijdrage ook de TAM-bijdrage gedurende de schooljaren 2013/2014 en 2014/2015 kan blijven uitkeren. Verwacht wordt dat hierdoor in totaal 2600 extra leerlingen zullen instromen.”

Het sectorplan werd eind 2013 opgesteld door de sociale partners in de metaalbewerking (Koninklijke Metaalunie, FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en De Unie). Met het sectorplan willen zij bijdragen aan een structurele verbetering van de technische arbeidsmarkt. Het plan -met een looptijd van 1 september 2013 tot 1 september 2015 – draagt bij aan de instroom en het behoud van gekwalificeerd technisch personeel.

Inmiddels worden 96 leerlingen ‘boven de markt’ opgeleid. OOM leidt deze BBL-leerlingen zonder leerwerkplek op via scholingspools. Gedurende zes maanden worden de opleidings- en salariskosten betaald, zodat in tussentijd gezocht kan worden naar een geschikt leerbedrijf. 402 praktijkopleiders hebben een training of een coachingstraject gevolgd, uit het speciale cursusaanbod voor praktijkopleiders dat OOM voor hen heeft samengesteld en waarvan praktijkopleiders veelal kosteloos gebruik maken. Binnenkort start OOM een landelijke actie om nog meer praktijkopleiders voor een training te interesseren.

Redactie | 10-03-15 | 21:03 | Link
Plaats een reactie