Tata Steel richt Safety Centre op

Medewerker bij Dompelverzinklijn 3 van Tata Steel in IJmuiden, waar het staal van een laag zink wordt voorzien als bescherming tegen corrosie

Tata Steel gaat in samenwerking met een aantal firma’s op het bedrijventerrein naast zijn vestiging in IJmuiden een speciaal Safety Centre oprichten. Medewerkers van het staalbedrijf en van firma’s die op de site werken worden daar getraind in diverse aspecten van veiligheid. In het Safety Centre komen onder meer stands waar risicovolle werkzaamheden worden nagebootst. De verplichte veiligheidstoetsen die medewerkers en firmapersoneel moeten afleggen voordat ze bij Tata Steel aan de slag mogen, gaan in het Safety Centre plaatsvinden. Het Safety Centre wordt naar verwachting einde zomer geopend.

“Veiligheid heeft bij Tata Steel de allerhoogste prioriteit”, aldus Hans van den Berg, directeur Manufacturing Iron & Steel bij Tata Steel in IJmuiden. “We willen dat iedereen op onze site continu gefocust is op de eigen veiligheid én die van collega’s. Daarom organiseren we doorlopend campagnes, bijeenkomsten en trainingen over veiligheid. Zelf loop ik elke week een veiligheidsronde in een van onze fabrieken. Met het oprichten van een Safety Centre zetten we samen met onze firma’s een volgende stap in het vergroten van de aandacht voor veiligheid bij Tata Steel. Wij zijn pas tevreden als er nul ongevallen plaatsvinden.”

Veiligheid voorop

Tata Steel in IJmuiden heeft veiligheid hoog in het vaandel staan en geeft daar op diverse manieren invulling aan. In de fabrieken zijn machines afgeschermd en overal staan borden met veiligheidsinstructies. Bij bijeenkomsten, van werkvloer tot directie, staat veiligheid altijd als eerste op de agenda. Elke vier maanden wordt er een veiligheidscampagne gestart rond een specifiek thema, van het voorkomen van handletsel tot veilig rijgedrag. Maandelijks worden van alle bedrijfsonderdelen in totaal zo’n 100 medewerkers vrijgemaakt van hun reguliere werkzaamheden om zich volledig met veiligheid bezig te houden. Deelnemers aan deze veiligheidsteams krijgen trainingen over het signaleren van risico’s, maar ook over het aanspreken van collega’s op hun gedrag. Daarnaast bedenken ze ideeën om de veiligheid op hun eigen afdeling te verbeteren. Er is regulier overleg met firma’s over veiligheid en het vergroten van de aandacht daarvoor. In 2014 is met het oog daarop met firma’s het Veiligheidsplatform IJmond opgericht. De samenwerking op het gebied van veiligheid is sindsdien geïntensiveerd. Zo nemen medewerkers van een aantal firma’s deel aan veiligheidsteams, zijn er aparte trainingen voor firma’s en lopen firmadirecteuren nu ook veiligheidsrondes bij Tata Steel.

Redactie | 10-03-15 | 20:02 | Link
Plaats een reactie