Tweede lichting geslaagd voor mbo-vakopleiding monteur metalen gevels en daken

De geslaagden (met diploma en bos bloemen)

De metalen dak- en gevelbranche heeft er 13 vakmensen bij. Eergisteren kregen de leerlingen van de mbo-vakopleiding ‘metalen gevels en daken’ het diploma uitgereikt omdat zij de mbo-opleiding ‘monteur metalen gevels en daken’ met goed gevolg hebben afgerond. De leerlingen waren in 2012 met deze opleiding gestart. De opleiding is ontwikkeld door Dumebo DWS, leidende branchevereniging voor de verwerkers van metalen gevels en daken.

Dumebo DWS heeft deze opleiding ontwikkeld zodat de jonge generatie het vakmanschap beheerst om een gebouw te voorzien van een kwalitatief goed dak en goede gevel. Er worden steeds hogere eisen gesteld aan de kwaliteit van gebouwen. Isolatiewaarden zijn opgeschroefd en om de waarden te behalen is deskundigheid van de verwerker van metalen daken en gevels noodzakelijk. “De opleiding borgt het vakmanschap, levert een meerwaarde op voor werkgever, werknemer en opdrachtgever en speelt in op vakkennis over de systemen van toeleveranciers en op innovaties”, zei Ron den Toom, branchemanager Dumebo DWS tijdens de diploma uitreiking. “Goed opgeleide medewerkers met kennis van zaken die beschikken over de juiste vaardigheden zijn een must om faalkosten te verminderen. De theoretische kwaliteit die beschreven staat in de kwaliteitsrichtlijn metalen gevels en daken kan door deze vakmensen toegepast worden op de bouwplaats.”

Opleidingsprogramma

De opleiding is erkend door Kenteq waarmee deze in de bouwkolom verankerd is en de deelnemer aan het einde het officiële mbo-diploma verwerft. Instroom voor deze opleiding is minimaal vmbo-niveau. De mbo-vakopleiding wordt volgens het principe ‘werken en leren’, gegeven in samenwerking met het Tech College van het ROC Midden Nederland in Nieuwegein. Hier bevindt zich ook het eigen praktijkopleidingslokaal. De opleiding duurt circa 1½ jaar in 15 blokweken met een introductieblok waarin ook Basisveiligheid wordt gegeven. De deelnemers verwerven de benodigde vakkennis zowel in theorie als praktijk in lesmodules als materiaalkunde, tekening lezen, maatvoeringen, binnendoosconstructies, speciale gevels, bouwfysica (warmte-isolatie en vochthuishouding), statica (sterkte, stijfheid en stabiliteit), water- en winddichtheid en veiligheid op de bouwplaats. Alles is vervat in twee lesboeken, die later die later ook als naslagwerk gebruikt kunnen worden.

Dumebo DWS is de branchevereniging voor specialistische aannemers van metalen gevels en daken van de Koninklijke Metaalunie.

Redactie | 23-03-15 | 18:00 | Link
Plaats een reactie