Afrika steeds belangrijker voor Nederlandse export

Export

Het exportaandeel van Nederlandse goederen naar Afrika is in de jaren 2008-2014 gestegen van 2,6 procent tot 3,3 procent. De exportwaarde bedroeg in 2014 ruim 14,2 miljard euro en is groter dan de export naar Spanje. Afrikaanse landen nemen een belangrijke positie in bij de belangrijkste groeilanden.

Exportgroei

Het belang van Afrika voor de Nederlandse goederenhandel is de afgelopen zes jaar toegenomen. Van de 20 belangrijkste groeilanden zijn er negen Afrikaans. Togo, Ghana en Senegal behoren tot de top 5. Naar deze drie landen werd in het afgelopen jaar voor bijna 2,8 miljard euro geëxporteerd. Dat is net iets meer als de export naar Brazilië. Tegelijkertijd nam het gezamenlijk belang van Togo, Ghana en Senegal voor onze export toe van 0,15 procent in 2008 tot 0,64 procent in 2014.

Kansen voor MKB-metaal

Onderzoek onder leden van Koninklijke Metaalunie, het MKB-metaal, liet enige tijd terug zien dat van de totale export in die sector slechts 4% naar Afrika gaat (zie Barometer) . Bij bedrijven die dat doen beslaat de export naar Afrika wel gemiddeld 30% van hun totaal. Bedrijven die de weg naar Afrika hebben gevonden zijn daar doorgaans ook succesvol. In het algemeen is het aandeel export vanuit het MKB-metaal vanaf 2008 tot nu met zo’n 30% toegenomen. Meer hierover in de komende Economische Barometer.

Redactie | 12-04-15 | 20:04 | Link
Plaats een reactie