Metaalunie Circulaire Metaalketen Challenge gestart

Circulaire Metaalketen

Een tiental metaalondernemers start op maandag 13 april aan de ‘Metaalunie Circulaire Metaalketen Challenge’. Tijdens zes bijeenkomsten wordt onder deskundige begeleiding met elkaar gesproken over de voordelen die een circulaire bedrijfsvoering voor uw bedrijf kan opleveren en de mogelijkheden om die voordelen te verzilveren.

Iedere bijeenkomst doet een deskundige en interessante gastsprekers zijn/haar verhaal. Op vrijdag 9 oktober wordt de Challenge feestelijk afgesloten met een openbare bijeenkomst. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar om deel te nemen aan de Challenge. Deelname is, dankzij een bijdrage van het ministerie van I&M, kosteloos.

Inhoud van de 6 bijeenkomsten

Bijeenkomst 1 – Waardecreatie (maandag 13 april)
In een inspirerende lezing komen concrete praktijkvoorbeelden aan bod die een succesvolle transformatie toelichten. Onderliggende principes staan hierbij centraal. Daarna ontdekken deelnemers onder begeleiding waar in hun bedrijf kansen liggen voor transformatie. Aan het einde van de workshop dagen we deelnemers uit een product of dienst uit het eigen aanbod te selecteren om een pilot circulair ondernemen mee te starten.

Bijeenkomst 2 – Producten en processen (maandag 11 mei)
Een ondernemer die al circulaire producten levert en circulaire bedrijfsprocessen heeft ingevoerd deelt zijn ervaringen. Vervolgens zoeken deelnemers aanknopingspunten in het bestaande portfolio en verkennen zij de huidige processen. Voor de volgende bijeenkomst krijgen deelnemers de vraag om vast te stellen welke producten of processen centraal staan in de pilot.

Bijeenkomst 3 – Businessmodellen (maandag 1 juni)
Een presentatie van een ervaringsdeskundige op het gebied van nieuwe business modellen toepassen vormt de inleiding van deze workshop. Deelnemers bekijken welke verdienmodellen van toepassing kunnen zijn op hun eigen pilot. Voor de volgende workshop werken de deelnemers een businessplan uit waarin zij een nieuwe vorm van waarde creatie realiseren.

Bijeenkomst 4 – Ketensamenwerking (maandag 29 juni)
Inleiding op het belang van samenwerken in de gehele keten. Gezamenlijk worden de wederzijdse voordelen van de beoogde pilots onderzocht, waarna deelnemers de pilots concreet benoemen. In voorbereiding op de volgende workshop onderzoeken deelnemers intern wie betrokken moet zijn bij de pilot.

Bijeenkomst 5 – Draagvlak (maandag 24 augustus)
Een belangrijke les over verandermanagement: ook voor circulair ondernemen en de pilot moeten ondernemers draagvlak creëren, zowel intern als extern. Een deskundige begeleidt een sessie waarin deelnemers aan de hand van de batenmanagement methode eigenaarschap bij de relevante personen neerlegt. Na afloop passen deelnemers deze methode toe binnen de eigen organisatie ten behoeve van de pilot.

Bijeenkomst 6 – Lessons learned (maandag 28 september)
Elke Community of Practice (CoP) is uniek. Gaandeweg bepalen alle deelnemers gezamenlijk de behoefte aan uitleg of verdieping op onderwerpen. Centraal staat hierbij de behoefte om de pilots optimaal uit te voeren. De doelstelling is dat alle deelnemers een lopende pilot hebben en de bijeenkomsten feestelijk worden afgesloten.

Meer informatie?

Meer informatie kunt u vinden op de www.circulairemetaalketen.nl. U kunt ook contact opnemen met Gerard Wyfker, beleidssecretaris Milieu & Energie Metaalunie (wyfker@metaalunie.nl) of met Godart Croon (g.croon@mvonederland.nl), projectmanager Circulaire Economie MVO Nederland.

Redactie | 13-04-15 | 09:11 | Link
Plaats een reactie