Asscher buigt zich over arbeidsongeschiktheid door vrijwilligerswerk

eigenrisico

Tijdens Kameroverleg heeft het CDA-Kamerlid Pieter Heerma op verzoek van Koninklijke Metaalunie de problematiek van arbeidsongeschiktheid van vrijwillige brandweerlieden bij minister Asscher onder de aandacht gebracht.

Als een werknemer lid is van de vrijwillige brandweer en hij wordt door zijn brandweeractiviteiten arbeidsongeschikt, brengt dit grote risico’s met zich mee voor de werkgever. Het blijkt namelijk dat de verzekering vanuit de gemeente volledig ontoereikend is om de kosten voor de werkgever te dekken als deze werknemers iets overkomt. De kosten voor de werkgever kunnen in het slechtste geval oplopen tot enkele tonnen. Probleem is dat de gemeenten dit risico niet kunnen verzekeren. Metaalunieleden die hiermee te maken hebben, vinden het onbegrijpelijk dat zij het risico dragen voor iets wat zij niet in de hand hebben maar wel volledig ondersteunen in maatschappelijk opzicht. Immers, van de brandweer hebben we allemaal profijt. Een zelfde probleem speelt bij de vrijwillige politie.

Metaalunie juicht het toe dat minister Asscher deze problematiek nog voor de zomer gaat bestuderen.

Redactie | 23-05-15 | 00:07 | Link
Plaats een reactie