Barometer Metaalunie: versnelling in MKB-metaal blijft uit

Barometer

Het goede economische nieuws waarop we bijna dagelijks getrakteerd worden, is nog niet terug te vinden in de uitkomsten van de Metaalunie Economische Barometer voor het MKB-metaal. Terwijl de hoop gevestigd is op een stevige economische opleving, stelt de in het eerste kwartaal gerealiseerde omzet wat teleur. Wel maakt de Barometer duidelijk dat de ondernemers positiever vooruit kijken naar het tweede kwartaal.

Het MKB-metaal laat in het eerste kwartaal van 2015 groei zien, maar met een wat lager percentage dan in het laatste kwartaal van 2014. Met alle positieve signalen op zak was de verwachting dat er een grotere versnelling zou zijn. Het bedrijfsresultaat werd dan ook door de ondernemers lager beoordeeld. Zowel de grotere (+25) als de kleinere bedrijven in het MKB-metaal lieten dezelfde vergelijkbare scores zien. Ondernemers houden wel moed, de verwachtingen voor het tweede kwartaal stegen.

Stand van de metaal (4-2015)

Welke factoren in het MKB-metaal vertraagden de economische versnelling? Een lagere waardering van het bedrijfsresultaat en opvallend genoeg behoorde ook de export daarbij. De industriële ondernemers in Duitsland zijn in maart opnieuw wat positiever geworden. Aangezien Duitsland een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie is, zal dit een positief effect geven aan het MKB-metaal. De vraag is echter of dat al in het tweede kwartaal te zien is.

Arbeidsmarkt – Het aantal bedrijven dat meer mensen in dienst heeft stijgt, 15% heeft meer vast personeel in dienst en 18% heeft meer flexibel personeel in dienst. Het aantal openstaande vacatures is in het eerste kwartaal van 2015 onveranderd.

Binnenlandse markt – De ontwikkeling van de orderpositie en de waardering ervan voor de komende periode zijn per saldo voorzichtig positief. Dit is gelijk aan het vierde kwartaal van 2014. Ook de huidige waardering van de binnenlandse orderpositie is hetzelfde, één op de drie ondernemers kwalificeert deze als gunstig en één op de vier als ongunstig.

De vooruitzichten voor het tweede kwartaal zijn beduidend positiever dan de afgelopen kwartalen. Eén op de drie verwacht een beter tweede kwartaal, terwijl ‘slechts’ één op de acht ondernemers een slechter tweede kwartaal verwacht. Aan de bouw toeleverende bedrijven zijn somber over het afgelopen kwartaal, maar verwachten een veel betere nabije toekomst.

Export – De ontwikkeling, beoordeling en de verwachting voor het tweede kwartaal scoren allemaal wat lager dan in het vierde kwartaal, maar zijn nog steeds positief. Over de hele linie wordt de buitenlandse orderpositie beter beoordeeld dan de binnenlandse orderpositie. De positieve verwachtingen worden ondersteund door recente cijfers van het CBS, zij rapporteren dat de omstandigheden voor de export in april verder verbeterd zijn.

Orderportefeuille – De gemiddelde werkvoorraad is afgenomen ten opzichte van het vierde kwartaal en ligt weer op het niveau van het derde kwartaal, gemiddeld 7,7 weken. De verkoopprijzen zijn net als precies een jaar gelden onveranderd. Net zoveel ondernemers hebben hun prijzen weten te verhogen (één op acht) als er ondernemers zijn die hun prijzen moesten verlagen.

Het CBS rapporteerde over maart dat voor de sectoren machinebouw, metaalproducten en transportmiddelen een toename van de verkoopprijzen in de eerste maanden van 2015 geldt. Dit blijkt echter niet uit de Barometer. Wel is (per saldo) de prijsneergang tot stilstand gekomen.

Bedrijfsresultaat – Het bedrijfsresultaat is in het eerste kwartaal gelijk gebleven. Bij net zoveel ondernemers is het bedrijfsresultaat toegenomen als er ondernemers zijn waar dit is afgenomen.

Ook bij het bedrijfsresultaat geldt dat de verwachtingen beduidend beter zijn dan in voorgaande kwartalen. Eén op de drie ondernemers verwacht in het tweede kwartaal een beter bedrijfsresultaat, terwijl één op de zes een slechter resultaat verwacht. In het vierde kwartaal van 2014 gaf meer dan 60% van de bedrijven aan winst te maken. Nu ligt het aantal bedrijven dat winst maakt weer op hetzelfde niveau als een jaar geleden, 56%.

Redactie | 01-05-15 | 13:24 | Link
Plaats een reactie