Oekraïense delegatie maakt kennis met Metaalunie

Oekraine

Een uitgebreide delegatie van 13 vertegenwoordigers van o.a. het Oekraïense bedrijfsleven, overheid en andere organisaties, heeft kennisgemaakt met Koninklijke Metaalunie. De kennismaking maakte onderdeel uit van een veel omvattend programma. Het doel was te leren hoe Nederlandse en Europese overheidsinstellingen, bedrijven en instanties met elkaar proberen regeldruk en administratieve lasten te verminderen.

Ook kregen ze inzicht hoe regelgeving beter afgestemd wordt op het bedrijfsleven. Het programma gaf de deelnemers inzicht in de instrumenten die worden gebruikt voor het meten van o.a. de administratieve lasten voor het mkb. Verder leerden ze hoe (werkgevers)-organisaties invloed kunnen uitoefenen op het maken van regelgeving die zorgt voor een gunstiger ondernemingsklimaat.

Bij Metaalunie werd het gezelschap verwelkomt door Metaalunievoorzitter Fried Kaanen. Beleidssecretaris Deregulering Derk Jan Meijer vertelde de delegatie alles over de organisatie, de beleidsterreinen en hoe wet- en regelgeving neerslaat op het mkb en wat de perceptie van de overheid daar van is. Ook gaf hij aan hoe het Nederlands lobbycircuit functioneert en wat voor Metaalunie de specifieke speerpunten zijn op het gebied van deregulering. Uiteraard stond bovenaan het lijstje ‘think small first’, maar hij noemde ook het creëren van een level playing field, niet steeds wijzigende regelgeving, het terugdringen van gemeentelijke willekeur betreffende vergunningen en regels en het sneller verlenen van vergunningen.

Het bezoek van de Oekraïense delegatie werd georganiseerd door het United States Agency for International Development (USAID). Dat is een onafhankelijk Amerikaans agentschap, onder begeleiding het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken. Binnen het buitenlands beleid van de Verenigde Staten, biedt het agentschap ondersteuning aan: economische groei, landbouw en handel, gezondheidsbeleid, democratisering, conflictbeheersing en humanitaire hulp. Met name dat eerste maakte de kennismaking met Metaalunie ook interessant. De delegatieleden zijn gescreend door USAID. “Het zijn mensen die in hun land het verschil kunnen maken. Daarom is het fantastisch om met hen kennis te mogen en kunnen delen”, sprak Meijer.

De kennismaking biedt ruimte om de nu opgedane contacten wellicht te gebruiken om intensievere handelscontacten aan te knopen.

Redactie | 20-05-15 | 18:01 | Link
Plaats een reactie