RAAK-mkb subsidie toegekend voor project Duurzaam duurzamer produceren

Duurzaam Duurzamer produceren

Bij het Kenniscentrum Arbeid, lectoraat Arbeidsorganisatie en Arbeidsproductiviteit is subsidie toegekend voor het RAAK-mkb project Duurzaam Duurzamer Produceren. Koninklijke Metaalunie is een van de partners in dit project.

Het project is een samenwerking tussen de Hanzehogeschool Groningen en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. In beide regio’s gaan docent-onderzoekers samen met studenten vanaf september 2015 aan de slag om MKB productiebedrijven te ondersteunen bij het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen door lean procesverbetering te integreren met het reduceren van groene verspillingen. Het project is gekoppeld aan de minor Slim Produceren van de Hanzehogeschool (regio Groningen) en de minor World Class Performance/Lean (regio Arnhem/Nijmegen).

Een korte samenvatting van het project

Mkb-bedrijven in de maakindustrie staan, net als andere sectoren van de Nederlandse economie, voor de opgave bij te dragen aan het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen. Tegelijkertijd staan deze bedrijven onder grote economische druk: van hen wordt verwacht dat ze elk jaar goedkoper, beter en sneller leveren aan hun klanten. Alleen op deze wijze kunnen ze concurreren met de lagelonenlanden. Om aan deze eisen te voldoen besteden ze veel aandacht aan (lean) procesverbetering, gericht op het reduceren van verspillingen in hun processen. De mkb-bedrijven geven aan dat ze daarnaast ook willen voldoen aan de gestelde maatschappelijke opgave. Daarvoor is niet alleen productinnovatie, maar ook procesinnovatie vereist. Mogelijkheden voor op duurzaamheid gerichte procesinnovatie zien ze in het integreren van duurzaamheidsgezichtspunten in de tools, technieken en proces- en outputcriteria (metrics) die al gebruikt worden in lean procesverbeteringsprojecten. Door het reduceren van groene verspillingen te integreren in bestaande methodieken voor het reduceren van lean verspillingen kan lean procesverbetering gebruikt worden als hefboom voor het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen. Mkb-bedrijven hebben daarom behoefte aan een systematische methodiek die hen helpt duurzaamheid op een structurele manier in hun processen te verankeren.

Dat leidt bij hen tot de volgende praktijkvraagstelling: op welke wijze kan het lean verbeteringsproces en de daarin gehanteerde tools, technieken en metrics gebruikt worden:

  • Om duurzaamheidsdoelstellingen te integreren met procesverbetering?
  • Op een manier die zowel kosteneffectief als duurzaam is?
  • Met directe betrokkenheid van de werkvloer bij het continu analyseren en verbeteren van proces- en duurzaamheidsprestaties?

Het consortium dat bestaat uit kennisinstellingen (Hanzehogeschool Groningen en Hogeschool van Arnhem en Nijmegen), netwerkpartijen (MKB-Nederland Noord, Koninklijke Metaalunie, Lean Innovation Network en TechnologieCentrum Noord-Nederland) en de deelnemende mkb-bedrijven, heeft met dit project de ambitie mkb-bedrijven in de maakindustrie te ondersteunen bij het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen door lean procesverbetering te integreren met het reduceren van groene verspillingen.

Doelstellingen zijn:

  • Het verwerven van kennis en inzicht in lean en clean tools en de voorwaarden voor het succesvol gebruik ervan (startcondities en randvoorwaarden);
  • Het vertalen van deze kennis en inzichten in voor het mkb bruikbare producten (zoals een ‘Handboek Duurzaam Duurzamer Produceren’)
  • Het verrijken van de opleidingen van de Hanzehogeschool Groningen
  • De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen met modules en minoren waarin de verworven kennis en producten zijn geïntegreerd.

Voor meer informatie projectleider Erik Soepenberg: E: g.d.soepenberg@pl.hanze.nl tel.: 050-5952149.

Redactie | 26-07-15 | 14:01 | Link
Plaats een reactie