Schonere locomotieven Tata Steel

Locomotief met torpedovormige wagons voor het vervoer van vloeibaar ruwijzer van de Hoogovens naar de Staalfabriek op de site van Tata Steel

Door aanpassingen aan de locomotieven zal de uitstoot veroorzaakt door het treinverkeer op de site van Tata Steel in IJmuiden voor het einde van het jaar met 30 tot 40% afnemen. De eerste maatregel is het overstappen op een ander type brandstof. Vervolgens wordt ook de gasregeling van de locomotieven aangepast, waardoor er zuiniger wordt gereden. Bij Tata Steel in IJmuiden ligt 100 kilometer aan rails, waarover 17 locomotieven onder meer torpedovormige wagons met vloeibaar ruwijzer, plakken en rollen staal vervoeren.

“Dit is een mooie mijlpaal in het verder verduurzamen van onze bedrijfsvoering”, aldus Hans van den Berg, directeur Manufacturing Iron & Steel van Tata Steel in IJmuiden. “Transport speelt bij ons bedrijf een grote rol. We kiezen er bewust voor om dat zo duurzaam mogelijk in te richten.”

Schonere brandstof

Het overschakelen op een nieuw type brandstof voor de locomotieven van Tata Steel leidt tot een reductie in de uitstoot van roet, fijn stof, stikstof en zwaveldioxide. Bijkomend voordeel is dat de motoren met de nieuwe brandstof ook minder geluid produceren en er minder geur vrijkomt. De minder milieubelastende brandstof wordt op synthetische wijze verkregen uit aardgas.

Redactie | 28-07-15 | 18:12 | Link

Deze bijdrage is opgenomen in demetaal.nl bedrijvengids Sterke Staaltjes. Lees daarin meer over Tata Steel.
Plaats een reactie