Aeronextlife kiest voor ‘luchthavenzijde’ Technology Base Twente

Aeronextlife

De unieke start- en landingsbaan van de voormalige luchthaven Twente en de plannen voor de ontwikkeling van het gebied tot Technology Base Twente hebben Aeronextlife (AXL) doen kiezen voor Twente. Met een unieke ‘upcycle’-methode gaat het bedrijf de onderdelen van vliegtuigen die uit de leasing komen een nieuw leven geven.

Boeing en Airbus geven aan dat zo’n 3000 tot 4000 vliegtuigen per jaar aan het einde van hun economische levensduur komen. Hergebruik van onderdelen van deze vliegtuigen levert meer op dan doorvliegen tot het einde van de technische levensduur. Om voorop te lopen bij deze ontwikkeling investeert AXL in een pilot-plant in Twente die in 2016 operationeel moet worden en enkele tientallen vliegtuigen per jaar gaat ‘upcyclen’. Hiermee ontstaan zo’n 70 directe nieuwe arbeidsplaatsen en indirect nog meer door spin-off bij onder meer leveranciers.

“Een duurzame economie krijg je door te doen. Daarom hebben wij een grote niche in de vliegtuigindustrie opgezocht. Ieder vliegtuigonderdeel is van waarde en doordat wij hoogwaardig ‘upcyclen’ behouden wij deze waarde. Leasevliegtuigen die de ene vlucht nog passagiers binnen Europa vervoeren, zullen in Twente worden omgezet in grondstoffen en herbruikbare onderdelen. De keuze voor het nijvere en innovatieve Twente is logisch: wij zien samenwerking op vele fronten. De fantastische start- en landingsbaan in combinatie met ons concept zal een voorbeeld zijn voor het duurzaam met materialen omgaan,” aldus Frederic Chaillet, één van de initiatiefnemers van Aeronextlife.

Kansrijk initiatief

De zoektocht naar bedrijven voor de Technology Base Twente vindt plaats in opdracht van de gemeente Enschede en provincie Overijssel. Dit proces wordt geleid door de voorzitter van het daarvoor benoemde Topteam, Aad Veenman. “Diverse bedrijven hebben zich gemeld toen de burgerluchthaven niet doorging. Aeronextlife was daar één van. Zij willen vaart maken om hun pilot plant per 1 januari 2016 draaiende te krijgen. Dit betekent dat we pragmatisch zijn en adviseren hen ruimte te geven en hier een succes van te maken. Te meer omdat dit een interessante ontwikkeling is die een koppeling legt tussen de luchthavenzijde en de materialenketen. Tegelijk blijven we zoeken naar bedrijven voor zowel land- als luchtzijde die een relevante keten kunnen vormen op het gebied van Advanced Materials and Manufacturing. De toekomstige verknoping met de activiteiten van AXL is daarbij op termijn interessant, maar zoals ieder bedrijf in de opstartfase zal hun focus zijn op het draaiende krijgen van het businessmodel,” aldus Veenman.

Optimaal tijdelijk gebruik

“Het hergebruiken van bestaande gebouwen en het faciliteren van tijdelijk gebruik, past heel goed in de filosofie van Technology Base Twente. Dit geldt ook voor het faciliteren van bedrijven die op zoek zijn naar samenwerking binnen het gebied en met de Twentse onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Op deze manier ontstaan ook kansen voor jongeren die op zoek zijn naar een baan. AXL is daar een mooi voorbeeld van. Omdat iedereen bewust is van de kracht van de samenhang in het gebied wordt verrommeling van het gebied voorkomen en is de som der delen meer dan losstaande activiteiten en ontwikkelingen. Zo kunnen we het gebied werkende weg ontwikkelen en lopen we al een klein beetje vooruit op de plannen,” aldus Hilde Blank voorzitter van het Kwaliteitsteam. Het gebiedsprofiel voor Technology Base Twente wordt opgesteld door het Kwaliteitsteam in nauwe samenwerking met het Topteam en zal na de zomer worden gepresenteerd.

Start en procedures

Aeronextlife gaat starten in twee bestaande hangars om zich na de pioniersfase door te ontwikkelen op een definitieve locatie in het gebied. Het doel van het bedrijf is per 1 januari 2016 te kunnen beginnen met de pioniersfase. Dit kan wanneer de gemeente Enschede de omgevingsvergunning heeft verleend, waarvoor de procedure binnenkort start.

Meer informatie is te vinden op de projectwebsite: www.technologybasetwente.nl

Redactie | 18-08-15 | 20:03 | Link
Plaats een reactie