Barometer Metaalunie: groei binnenlandse omzet neemt toe

Barometer

In het 2e kwartaal van 2015 is de binnenlandse orderpositie van het MKB-metaal verbeterd. De groei van de export is gestabiliseerd ten opzichte van het halfjaar daarvoor. Na een stabilisatie van de verkoopprijzen in het 1e kwartaal, is het nu voor het eerst in vier jaar dat er meer bedrijven zijn die hun verkoopprijzen hebben kunnen verhogen dan bedrijven die hun prijzen moesten verlagen. Ook de waardering van het bedrijfsresultaat groeit. Dat blijkt uit de Economische Barometer van Koninklijke Metaalunie.

Drie jaar achtereen werd de groei van het MKB-metaal die in ieder 1e kwartaal van dat jaar gerealiseerd werd, in het 2e kwartaal teniet gedaan. Nu weet het MKB-metaal deze groei wel vast te houden. Een sector die het beter doet dan gemiddeld is de metaalwarenbranche. Sectoren die hoofdzakelijk aan de agrosector toeleveren, scoren beduidend slechter en drukken daarmee het resultaat van de Barometer.

Personeel – Van de respondenten geeft 18% aan dat zij meer vast personeel in dienst hebben ten opzichte van het 1e kwartaal van dit jaar, terwijl bij 8% van de bedrijven het aantal vaste medewerkers juist is afgenomen. Voor de toename van het flexibele personeel gelden vergelijkbare cijfers. Onder de toeleveranciers aan de bouw bevinden zich de meeste bedrijven waarbij het aantal ‘flexibele’ medewerkers is toegenomen. 27% van de bedrijven hebben gemiddeld twee vacatures openstaan. In tegenstelling tot het vorige kwartaal is de verwachting dat deze vacatures nu wel binnen een halfjaar kunnen worden opgevuld.

Binnenland – De orderpositie binnenland is in het 2e kwartaal verder gegroeid. Bij bijna 40% van de bedrijven is de orderportefeuille toegenomen terwijl deze bij ruim 20% is afgenomen. Voor het hele MKB-metaal geldt dat de waardering van de binnenlandse orderportefeuille beter is dan in de afgelopen vier jaar. Ook de verwachtingen voor het 3e kwartaal zijn redelijk positief. Alhoewel de verwachtingen ten opzichte van het 1e kwartaal zijn afgenomen, is dit het meest positieve 2e kwartaal van de afgelopen vier jaar.

Buitenland – De groei van de buitenlandse orderpositie neemt voor het tweede kwartaal op rij af. Bij 29% van de bedrijven is de export toegenomen terwijl bij 23% deze is afgenomen. Een halfjaar geleden groeide de export nog bij 40% van de bedrijven. Ook de waardering van de orderpositie loopt achteruit. Nu geeft 25% van de exporterende bedrijven aan tevreden te zijn over de orderpositie en 22% ontevreden. Een halfjaar geleden was dit nog 44% om 13%. De verwachtingen voor het derde kwartaal zijn wat positiever maar ook hier neemt de groei af. Mogelijk wordt dit resultaat beïnvloed door de onzekerheden op de valutamarkten en de afnemende groei van enkele BRIC-landen. 32% van de exporterende bedrijven verwacht een beter kwartaal terwijl 16% een slechter kwartaal verwacht.

Werkvoorraad – De gemiddelde werkvoorraad in weken is na een tegenvallend 1e kwartaal (7,7 weken), in het tweede kwartaal toegenomen tot 9,6 weken. Dit is vergelijkbaar met een halfjaar geleden. In het 2e kwartaal van 2014 bedroeg de gemiddelde werkvoorraad 8,3 weken.

Verkoopprijzen – In het 2e kwartaal van 2015 hebben net iets meer ondernemers in het MKB-metaal hun verkoopprijzen kunnen verhogen dan dat er ondernemers zijn die de verkoopprijs hebben moeten verlagen. 13% van de respondenten heeft de verkoopprijs kunnen verhogen terwijl 9% de verkoopprijs heeft verlaagd. Onder de toeleveranciers aan de bouw heeft 22% de verkoopprijzen verhoogd terwijl 13% deze heeft verlaagd.

Bedrijfsresultaat – Het bedrijfsresultaat ontwikkelde zich beter dan in voorgaande kwartalen. Bij een derde deel van de bedrijven is dit toegenomen ten opzichte van het 1e kwartaal, bij een op de vijf nam dit af. De verbetering van het bedrijfsresultaat wordt veroorzaakt door een betere bezetting, mogelijk efficiëntere productie en voor een klein deel een betere verkoopprijs. De waardering van het bedrijfsresultaat is in het 2e kwartaal van 2015 beter dan in het vorige kwartaal en ook beter dan in het 2e kwartaal van 2014. Het voor het 3e kwartaal verwachte bedrijfsresultaat is lager dan in het vorige kwartaal, maar dat heeft te maken met de zomervakantie. Het verwachte bedrijfsresultaat voor het 3e kwartaal is in de afgelopen vier jaar niet zo hoog geweest. Het aantal bedrijven dat winst maakt is net iets meer dan in het eerste kwartaal. 58% van de respondenten maakt winst, 29% draait quitte en 13% maakt verlies.

Redactie | 20-08-15 | 21:19 | Link
Plaats een reactie