Metaalunie: “Bezuinigen wordt investeren”

Wind in de zeilen zetten

In de kabinetsvoorstellen voor de begroting 2016 voert lastenverlichting eindelijk weer de boventoon. De lasten voor werkenden worden stevig verlaagd, wat de werkgelegenheid een impuls moet geven. “De lasten zijn sinds 2008 zo stevig opgelopen, dat er per saldo nog steeds sprake is van een lastenverzwaring ten opzichte van toen. De begroting ziet er weliswaar fraai uit, maar we zijn er dus nog lang niet, laten we vooral ‘nuchter’ blijven”, aldus Jos Kleiboer, directeur Koninklijke Metaalunie.

De lastenverlichting van 5 miljard euro is de grootste blikvanger. Volgens Kleiboer is dit broodnodig om werken aantrekkelijker te maken: “Het is goed dat de overheid ook aandacht heeft voor het menselijk kapitaal.” Metaalunie moet wel constateren dat de werkgeverslasten nauwelijks dalen. Er komt slechts een tegemoetkoming in de loonkosten voor het in dienst nemen van werknemers, die maximaal 120% van het minimumloon verdienen. “Hier zou een tandje bij moeten om het ook voor werkgevers aantrekkelijker te maken om werknemers in vaste dienst te nemen. Het MKB is en blijft immers de banenmotor van ons land.” Metaalunie is verder blij met de handhaving van de zelfstandigenaftrek en het feit dat het budget voor innovatie minimaal op peil blijft. “Al met al wordt er net iets te weinig gedacht aan het herstel van de verdienkracht van het MKB. Wij zullen hier de komende jaren nadrukkelijk naar blijven kijken en waar mogelijk actie op ondernemen”, aldus Kleiboer.

Metaalunie verwacht niet dat er in 2016 veel grote nieuwe plannen komen. Dat geeft eindelijk weer wat rust na alle veranderingen in wet- en regelgeving van de laatste jaren. De aandacht moet uitgaan naar het repareren van knelpunten, die zijn ontstaan na alle wijzigingen van de afgelopen jaren. “Want daar hebben we als MKB-metaal nog wel een paar voorbeelden van. Ik noem daarbij de Wet Werk en Zekerheid en de gevolgen voor het in dienst nemen van leerlingen.”

De verwachtingen voor 2016 zien er positief uit. De economische groei lijkt eindelijk steviger vorm te gaan krijgen. Economische vooruitgang wordt altijd aangewakkerd door innovatie. En voor dat laatste zijn weer investeringen nodig. “Als MKB-metaal zien we dat ook en dragen we graag ons steentje bij aan de groei van de Nederlandse economie. Daarom moet er niet alleen over het MKB gepraat worden, maar vooral ook mét. Think Small First. Want dat kan net het duwtje zijn om de banen- en groeimotor van Nederland, het mkb, echt aan het draaien te krijgen. En dan komen investeringen echt los!”

Redactie | 16-09-15 | 19:52 | Link
Plaats een reactie