COM-Keur en VEBIT keur samen verder als VA-Keur

VA Keur

Fedecom en VEBIT hebben het voornemen om per 1 januari 2016 te fuseren. Door deze bundeling van krachten kunnen de belangen van de leden beter bediend worden en kan er efficiënter en slagvaardiger worden gewerkt. Ook gaan de twee gerenommeerde merken van veiligheidskeuringen op arbeidsmiddelen en machines, COM-Keur en VEBIT Keur, per die datum samen verder onder de nieuwe naam: VA-Keur.

Dit nieuwe, krachtige en frisse “Veiligheid Arbeidsmiddelen Keur” gaat vanaf 2016 de markt bedienen voor een brede scope van arbeidsmiddelen en machines. Van klein handgereedschap tot aan grote machines en werktuigen. VA-keur heeft een landelijk dekkend netwerk van ruim 240 gecertificeerde keurbedrijven en ruim 1.200 gekwalificeerde keurmeesters.

Met deze stap benadrukken Fedecom en VEBIT het belang van borging van de veiligheid van arbeidsmiddelen en machines in land- en tuinbouw, groenbeheer, infrastructuur en interne bedrijfslogistiek. Gebruikers zijn zich in toenemende mate bewust van de veiligheidsrisico’s en nemen maatregelen om deze te voorkomen. De borging van de veiligheid door regelmatige keuring van machines en werktuigen is een belangrijk instrument. Door de fusie en integratie van keurmerken willen Fedecom en VEBIT de bewustwording een impuls geven en vooral veiligheidsmaatregelen stimuleren.

Door de sterke elementen van COM-Keur en VEBIT keur in het nieuwe VA-keur te combineren ontstaat een kwalitatief hoogstaande en betrouwbare veiligheidskeuring. Met VCA-certificering vooraf en een steekproefcontrole achteraf, biedt VA-Keur een zeer complete en onafhankelijke keuring. De nieuwe naam en het logo zullen in de markt de identiteit geven aan kwaliteit, betrouwbaarheid, continuïteit en veiligheid van de arbeidsmiddelen en machines.

Redactie | 14-11-15 | 09:52 | Link
Plaats een reactie