Hoger onderwijs steeds beter bereikbaar voor medewerkers in metaalsector

Langzaam omhoog

Koninklijke Metaalunie gaat samen met onderwijsinstellingen bekijken hoe vraagfinanciering voor volwassen studenten vormgegeven kan worden. Dit is mogelijk omdat minister Bussemaker van Onderwijs toegestemd heeft om met nieuwe onderwijsvormen voor volwassenen te experimenteren. “Daar is Metaalunie erg blij mee, want we hebben ons hier al jaren hard voor gemaakt”, zegt Marianne van Loenhout Beleidsmedewerkster Onderwijs Koninklijke Metaalunie. Er is inmiddels, samen met andere branches en de Vereniging van Hogescholen, door Metaalunievoorzitter Fried Kaanen een intentieverklaring getekend.

Pilots flexibilisering en experimenten vraagfinanciering hbo

Doelstelling van de nieuwe onderwijsvormen is meer flexibiliteit in het volwassenonderwijs te creëren door bijvoorbeeld onderwijsinstellingen te stimuleren hun onderwijsaanbod meer op de vraag van de deeltijdstudenten (en zijn werkgever) aan te passen. In eerste instantie zullen er flexibiliseringspilots plaatsvinden. Zo wordt er naar de waarde van eerder opgedane kennis gekeken om te zorgen voor meer maatwerk. De instellingen die meedoen aan de pilots gaan een flexibeler aanbod van onderwijs aanbieden in de vorm van modules. En het onderwijs mag op andere plaatsen worden aangeboden, los van de vestigingsplaats van de instelling, bijvoorbeeld op de werkplek van de deeltijdstudent. In tweede instantie vinden er experimenten plaats die gericht zijn op vraagfinanciering. Bij deze experimenten komen volwassen studenten in aanmerking voor vouchers die zij zelf in kunnen zetten voor onderwijsmodules. Hierdoor worden instellingen gestimuleerd om hun onderwijsaanbod meer op de vraag van de deeltijdstudenten aan te passen.

Blijven leren is voor werkenden van groot belang om mee te kunnen gaan in de veranderingen in hun baan. Metaalunie maakt zich hard voor trajecten die scholing beter bereikbaar maken voor werkenden. Deze experimenten halen het hoger onderwijs dichterbij, doordat ze de uitvoerbaarheid naast of tijdens een baan verbeteren. De voorkeur gaat uit naar Associate degree opleidingen om ook die extra te stimuleren; en omdat deze het meest geschikt zijn voor werkenden.

In januari 2016 maakt de minister bekend welke opleidingen mogen starten met de experimenten vraagfinanciering. Bron: Metaalunie.

Redactie | 14-11-15 | 09:38 | Link
Plaats een reactie