CAO voor het Metaalbewerkingsbedrijf definitief

CAO

CAO voor het Metaalbewerkingsbedrijf definitief Op 13 oktober jl. is een principeakkoord bereikt over een nieuwe CAO voor het Metaalbewerkingsbedrijf. Inmiddels hebben de achterbannen van de werkgevers- en werknemersorganisaties ingestemd en zijn de definitieve teksten aangemeld bij de Minister voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarmee is de nieuwe CAO daadwerkelijk van kracht geworden. Dit houdt in dat de loonsverhoging per 1 december 2015 met 1,75% doorgevoerd kan worden.

Daarnaast kan op grond van de CAO, in afwijking van artikel 7:652 BW, een proeftijd van twee maanden overeengekomen worden bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van meer dan zes maanden.

CAO-boekje

Het nieuwe CAO-boekje wordt begin volgend jaar verwacht en automatisch aan leden van Koninklijke Metaalunie toegezonden. Lees meer over de definitieve Cao-afspraken op de website van Koninklijke Metaalunie.

Redactie | 08-12-15 | 19:49 | Link
Plaats een reactie