OOM-regelingen 2016

OOM

In 2016 wil OOM het technisch vakmanschap in de metaalbewerking een forse impuls geven. Daarom worden de regelingen iets aangepast. Lees hier wat er precies gaat veranderen in het nieuwe jaar.


PTT

De PTT is een tegemoetkoming in de scholingskosten van werknemers in de metaalbewerking. Met deze regeling stimuleert OOM bedrijven om te investeren in het vakmanschap van hun medewerkers. Vanaf 1 maart kan de PTT daarom alleen nog worden aangevraagd voor cursussen of trainingen die direct een bijdrage leveren aan dit vakmanschap. Cursussen met een verplichtend karakter, zoals BHV/brand, VCA, code 95, EHBO en Heftruck/Hijs- en takeltechniek, dragen hier niet direct aan bij. En daarom geldt voor deze cursussen vanaf 1 maart een beperking van 1 cursus per categorie per bedrijf.

Ontwikkelbudget

Het Ontwikkelbudget stelt jaarlijks 600 bedrijven in staat om een budget van 1.800 euro te investeren in het verbeteren van het personeelsbeleid. In 2016 wil OOM met het Ontwikkelbudget de leercultuur in bedrijven versterken. Vanaf 1 maart is het ontwikkelbudget daarom alleen nog aan te vragen voor een door OOM geselecteerd aanbod van cursussen en trainingen die bijdragen aan de versterking van de leercultuur. In samenspraak met uw regiomanager is het ook mogelijk om een aanvraag te doen voor een bedrijfsbreed traject.

Bekijk ook de site van de Metaalunie voor meer informatie over arbeidsmarkt & scholing.

Redactie | 29-12-15 | 19:00 | Link
Plaats een reactie