Van Straalen benoemd in Brusselse commissie regeldruk

Michael van Straalen

Voormalig voorzitter van Koninklijke Metaalunie en huidige voorzitter van MKB-Nederland Michaël van Straalen gaat zich ook in Europa inzetten voor betere wet- en regelgeving voor het midden- en kleinbedrijf. Hij is door de Europese Commissie benoemd tot lid van de stakeholdersgroep van het REFIT-platform, de Europese commissie voor regeldrukbestrijding. Van Straalen vertegenwoordigt in dit platform het volledige Europese mkb. MKB-Nederland krijgt hiermee een belangrijke rol in het hart van Europa bij het verbeteren van wet- en regelgeving.

“Een prima plek dus om te pleiten voor geen Nederlandse koppen op Europese regels en het think small first principe”, vindt Jos Kleiboer, directeur Beleid Metaalunie. “Niet voor niets: van alle bedrijven in Nederland is 99% een kleinbedrijf en heeft tot 50 werknemers in dienst. Met dit grote economische belang van het kleinbedrijf is het verbazingwekkend dat bij veel overheidsbeleid nauwelijks rekening wordt gehouden met juist dit kleinbedrijf. Metaalunie zet zich in voor de verdere verbetering van het overheidsbeleid in deze richting.”

Het speerpunt van Van Straalen in de REFIT-stakeholdersgroep is het mkb-proof maken van Brusselse regels. Think small first is het adagium: wet- en regelgeving moeten zijn afgestemd op de maat van kleine en middelgrote bedrijven. De REFIT-stakeholdersgroep is in het kader van het Better Regulation voorstel van eerste vice-president Frans Timmermans opgericht. De taak van deze groep is het verzamelen van knelpunten in de regelgeving, het leveren van suggesties ter verbetering van Europese regelgeving en de implementatie daarvan door de lidstaten. Bron: Metaalunie.

Redactie | 29-12-15 | 18:42 | Link
Plaats een reactie