Alexander de Bas erelid Koninklijke Metaalunie

Alexander de Bas ere-lid Metaalunie

Tijdens het nieuwjaarsfeest 2016 van Metaalunie district Noordwest afgelopen vrijdag in Hoorn is door Metaalunievoorzitter Fried Kaanen aan ex-bestuurslid Alexander de Bas van Site Tec HDD Equipment het erelidmaatschap uitgereikt.

De Bas maakte de afgelopen 10 jaar (2005 – 2015) deel uit van het bestuur van district Noordwest. In deze periode bekleedde hij eveneens bestuursfuncties in de landelijke Raad van Bestuur en het Dagelijks Bestuur en vanuit die positie fungeerde De Bas tevens als landelijk vicevoorzitter van Koninklijke Metaalunie.

“Alexander De Bas heeft zich langdurig en intensief bestuurlijk ingezet voor Metaalunie. Zijn inbreng in de diverse landelijke besturen, overleggen en platforms waarin hij Metaalunie vertegenwoordigde, was altijd deskundig, inhoudelijk en weloverwogen”, sprak Kaanen zijn waardering uit aan De Bas. “Voor mij is Alexander de Bas het prototype van de gedreven jonge ondernemer met een brede maatschappelijke blik”, zei Kaanen verder. “Iemand die verder kijkt, die bestuurlijke verantwoordelijkheid niet uit de weg gaat, maar juist naar zich toetrekt. Gewoon omdat hij zich verbonden voelt met onze sector en daar het beste mee voor hebt en het weet te plaatsen binnen het maatschappelijk bestel in Nederland.”

Redactie | 19-01-16 | 20:12 | Link
Plaats een reactie