MKB-metaal in debat met politiek tijdens ‘Dag van de Industrie’

Dag van de industrie

Op 20 januari a.s. gaan ondernemers uit het MKB-metaal direct in discussie met verschillende Tweede Kamerleden over onderwerpen als robotisering, energie-efficiency, level playing field, innovatie en circulair. De discussies vinden plaats in het internationaal perscentrum Nieuwspoort grenzend aan het politieke hart van Nederland, het Binnenhof. De discussies zijn onderdeel van de ‘Dag van de Industrie’, georganiseerd door VNO-NCW en MKB-Nederland samen met de aangesloten industriële brancheorganisaties waaronder Koninklijke Metaalunie. Deze dag onderstreept het belang en de veelzijdigheid van de Nederlandse industrie, als oplosser van maatschappelijke uitdagingen en als knooppunt van vernieuwing.

Tijdens de ‘Dag van de Industrie’ wordt door Smart Industry-voorzitter Dezentjé Hamming aan de voorzitters en vertegenwoordigers van politieke partijen het rapport ‘Nederland maakt’ aangeboden. Het rapport is mede gebaseerd op twee onderliggende rapporten, ‘Dutch Manufacturing Competing in Global Value Chains’ van de Rijksuniversiteit Groningen en een rapport van Economische Zaken naar het belang van de industrie. Het zet de feiten over het belang van de industrie voor Nederland op een rij. Gaaitzen de Vries (RUG) en David Pappie (directeur Topsectoren Economische Zaken) zullen hun bevindingen kort toelichten. Hierna volgt een paneldiscussie met onder andere Fried Kaanen, ondernemer en voorzitter Metaalunie, Marieke Blom (ING) en Hans de Jong (Philips) en Gijs van Dijk (FNV). Hierin wordt stil gestaan bij de vraag wat de volgende stappen zouden moeten zijn in het Nederlandse industriebeleid.

In het middagprogramma gaan onder meer Metaalunieleden in discussie met Tweede Kamerleden. De ondernemers openen de discussie met een afzonderlijk Tweede Kamerlid met een korte intro over bedrijf en daarna volgt een open discussie van ongeveer 10 minuten met als centrale vraag: hoe versterken we de industrie?

Meer informatie en aanmelden voor deze dag.

Redactie | 14-01-16 | 20:04 | Link
Plaats een reactie