Gedeputeerde Provincie Noord-Holland op bezoek bij Lashuis Haprotech

Jaap Bond Provincie Noord-Holland

Recentelijk bracht de heer Jaap Bond, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor onder andere Economische Zaken, een bezoek aan Lashuis Haprotech te Velsen-Noord. Tijdens dit bezoek werd met directeur André Schoorl en managementleden Raymond Brand en Diane Schoorl van gedachten gewisseld over de werkeloosheid en de opleidingsmogelijkheden in de regio in het algemeen en in de techniek in het bijzonder.

Voornamelijk besprak men het beleid om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer deel te laten nemen aan het arbeidsproces middels het Leer-Werk Traject van Haprotech Lasopleidingen en Haprotech Technisch uitzendbureau. Volgens Bond een uniek concept waarmee direct wordt ingespeeld op de vraag vanuit de markt. Het verschil met andere concepten is dat die projecten zich in het bijzonder richten op jongeren in een uitkeringssituatie. Het Leer-Werk traject van Haprotech Lasopleidingen en Haprotech Technisch Uitzendbureau richt zich op alle mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij komen ook vrijwel allemaal aan het werk. Het unieke hierin is dat de geselecteerde kandidaten zo kunnen worden opgeleid dat zij passen in een bepaalde functie. Dit scheelt het vragende bedrijf enorm veel tijd en kosten met betrekking tot de selectieprocedure. Diverse instanties en overheidsinstellingen zoals het UWV, Gemeentes, Penitiaire Inrichtingen, Vluchtelingenwerk, Halte Werk en Werksaam WF maken gebruik van dit project en hebben met succes verschillende cliënten terug op de arbeidsmarkt gebracht.

Toch ondervindt Haprotech vanuit de opdrachtgevers soms nog wat onbegrip in dit traject. “Een voorwaarde is dat mensen gemotiveerd zijn” zegt Raymond Brand, Manager Opleidingen en Consultancy. Uitkerende instanties moeten ons steunen bij deze motivatie. Een opleidingstraject brengt veel kosten met zich mee. Als een kandidaat niet of nauwelijks verschijnt bij zijn opleiding kost dit beide partijen veel geld. Als je het vak van lasser beheerst kom je nooit meer in de kaartenbak van de uitkeringsinstantie terecht echter, dit vak leren is duurzaam en kost tijd om onder de knie te krijgen. Niet iedere gemeente snapt dit”, aldus Brand. “Het kost soms tijd voordat gemeentes de ervaring hebben dat intensief opleiden inderdaad de beste garantie is voor duurzame uitstroom. De partijen die deze innovatieve aanpak omarmen zien de uitstroom significant toenemen. Daarnaast valt op dat het voor het MKB vaak zeer onoverzichtelijk is welke instantie iets te bieden heeft op het gebied van leerwerktrajecten of ondersteuning daarin. Er wordt heel veel overlegd en gebruik gemaakt van een netwerk, maar het is lastig om tot concrete afspraken te komen”.

Zo wil Haprotech een lasrobot aanschaffen om mensen daarmee op te leiden en tegelijkertijd leerlingen uit het beroepsonderwijs kennis te laten maken met de nieuwste technieken zoals automatisering en robotisering. Een financiële ondersteuning hierin is zeer wenselijk, maar blijkt vooralsnog een brug te ver. Gedeputeerde Bond is het met de stelling eens dat er meer output moet komen, reden van zijn werkbezoek aan Lashuis Haprotech en aan andere bedrijven in Noord-Holland. De provincie wil onderwijs, arbeidsmarkt en (de vraag van) het bedrijfsleven beter op elkaar aan laten sluiten. Gedeputeerde Arbeidsmarkt & Onderwijs, Tjeerd Talsma, heeft daarom onlangs Dook van den Boer, voormalig directeur van Tata Steel, benoemd tot provinciaal werkambassadeur. Gedeputeerde Jaap Bond heeft toegezegd Lashuis Haprotech en Dook van den Boer met elkaar in contact te brengen om te inventariseren wat de provincie Noord-Holland en het Leer-Werk Traject voor elkaar kunnen betekenen. Het bezoek werd afgesloten met een rondleiding bij Lashuis Haprotech en Haprotech Lasopleidingen.

Redactie | 16-02-16 | 14:20 | Link

Deze bijdrage is opgenomen in demetaal.nl bedrijvengids Sterke Staaltjes. Lees daarin meer over lashuis haprotech.
Plaats een reactie