Meldpunt late betalingen grote ondernemingen

MKB Nederland

MKB-Nederland heeft op 1 februari een meldpunt geopend voor klachten over late betalingen door grote ondernemingen. Mkb-bedrijven kunnen hier doorgeven welke ondernemingen de betalingstermijnen oprekken tot voorbij de wettelijke periode en welke aanvullende eisen zij stellen. Wij roepen de bij ons aangesloten brancheorganisaties op om dit meldpunt onder de aandacht te brengen bij de leden.

MKB-Nederland gaat grote bedrijven per brief aanspreken op hun betaalgedrag. Tegelijkertijd opent de ondernemersorganisatie een meldpunt waar kleinere leveranciers misstanden (anoniem) kunnen melden. “Er moet een einde komen aan de veel te lange betaaltermijnen die kleinere ondernemers krijgen opgelegd”, zegt directeur Leendert-Jan Visser.

Betalingstermijnen hebben grote invloed op de liquiditeitspositie van bedrijven. Late betalingen van overheden en van bedrijven onderling verslechteren de liquiditeitspositie van mkb-ondernemers en kunnen ook gezonde bedrijven in financiële problemen brengen. Onvoldoende liquiditeit kan een gezond bedrijf zelfs naar een faillissement drijven, aldus Visser. Hoewel het betaalgedrag tussen bedrijven onderling de afgelopen jaren is verbeterd – gemiddeld wordt een factuur nu na 36,5 dag betaald – komen excessen nog te vaak voor. “Betaaltermijnen tussen de 90 en 120 dagen zijn geen uitzondering. De bedrijven die dat soort termijnen hanteren, maken misbruik van hun inkoopmacht.”

Grote bedrijven moeten veel beter gaan beseffen wat de gevolgen kunnen zijn als ze hun kleine leveranciers te laat betalen. “Opdrachtgevers zijn gebaat bij sterke leveranciers in de keten. Betaal die leveranciers dan ook op tijd. Zet ze niet onder druk om die extreem lange betaaltermijnen te accepteren. Dat is de kern van onze oproep.”

Redactie | 07-02-16 | 20:41 | Link
Plaats een reactie