Wat verandert er in de OOM-regelingen?

OOM

OOM wil in 2016 het vakmanschap in de metaalbewerking versterken. Daarom voert OOM per 1 maart de volgende wijzigingen door in hun regelingen:

PTT

De PTT is een tegemoetkoming in de scholingskosten van werknemers in de metaalbewerking. Met deze regeling stimuleert OOM bedrijven om te investeren in het vakmanschap van hun medewerkers.

Met ingang van vandaag kan de PTT alleen nog worden aangevraagd voor cursussen die direct een bijdrage leveren aan het vakmanschap. Cursussen met een verplichtend karakter, zoals EHBO, BHV, Brand, VCA, Hef-, hijs- en takeltechniek en Code 95 dragen niet bij aan de vaktechnische vaardigheden van uw medewerkers. Voor deze cursussen kan er vanaf 1 maart per bedrijf per categorie voor één werknemer een bijdrage worden aangevraagd.

Ontwikkelbudget

Het Ontwikkelbudget stelt jaarlijks 600 bedrijven in staat om een budget van € 1.800 te investeren in het verbeteren van het personeelsbeleid. In 2016 wil OOM met het Ontwikkelbudget de leercultuur in bedrijven professionaliseren.

Het Ontwikkelbudget is alleen aan te vragen voor een door OOM geselecteerd aanbod van cursussen die bijdragen aan de versterking van de leercultuur. Dit aanbod vindt u in onze cursuscatalogus, onder de tab ‘Ontwikkelbudget’. Bedrijfsbrede trajecten in het kader van de versterking van de leercultuur komen ook in aanmerking voor vergoeding, mits de regiomanager daarmee akkoord is.

EVC

Bedrijven die een tegemoetkoming willen in de kosten van een EVC-procedure voor hun medewerker(s) kunnen een beroep doen op onze EVC-regeling.

Met ingang van vandaag vergoedt OOM maximaal 50% van de kosten van een portfolio, een rapport en een beoordeling/diplomering, tot maximaal € 750 per persoon per jaar. EVC-trajecten voor hef-, hijs- en takeltechniek worden niet meer vergoed.

Heeft u vragen naar aanleiding van de wijzigingen? Neem dan contact op met OOM, bereikbaar op elke werkdag tussen 8.30 en 17.00 uur op 0172 – 52 15 55 of mail naar info@oom.nl

Redactie | 06-03-16 | 12:36 | Link
Plaats een reactie