Nederland kan verdienen aan circulaire economie

Circulaire Metaalketen

Volgens MKB-Nederland heeft ons land een goede positie om de economie meer circulair te maken en hieraan te verdienen. Een circulaire economie versterkt de Nederlandse concurrentiepositie, levert een schoner milieu op en verbetert de voorzieningszekerheid van grondstoffen. Dit vraagt echter nadrukkelijk om meer dan alleen recycling van materialen. Dit meldt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) op de webbladzijde (onepager) ‘Waarom een Circulaire Economie?’

Nederland is al koploper in het recyclen van afval. Voor een echt circulaire economie is echter meer nodig, zoals het anders ontwerpen van producten, reparatie, en het hoogwaardig hergebruik van producten en materialen. Het is een flinke opgave om deze kansen te realiseren. Overheidsbeleid zal vaak nodig zijn om belemmeringen te overwinnen en om radicaal efficiënter om te gaan met grondstoffen.

Koninklijke Metaalunie is van mening dat een circulaire metaalketen een bijdrage kan leveren aan de blijvende beschikbaarheid en betaalbaarheid van grondstoffen. Uitgangspunt daarbij is het zo lang mogelijk in omloop houden van producten en materialen. Het concept biedt economische kansen op het gebied van dienstverlening, hergebruik, reparatie en recycling. Metaalunie is trekker van het project Circulaire Metaalketen. “Het doel van het project Circulaire Metaalketen is om een bijdrage te leveren aan het wegnemen van de barrières en daarbij nadrukkelijk de kansen niet uit het oog te verliezen”, aldus Gerard Wyfker, beleidssecretaris Metaalunie.

Redactie | 11-04-16 | 09:20 | Link
Plaats een reactie