Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

MIT regeling

Ook in 2017 stellen het kabinet en de regio’s gezamenlijk geld beschikbaar voor de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). Doel van de MIT-regeling is innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen te stimuleren.

De openings- en sluitingsdata voor 2017 zijn:

 • 11 april 2017 (vanaf 9.00 uur) opening voor de kleine instrumenten: Kennisvouchers, Innovatieadviesprojecten en Haalbaarheidsprojecten en de twee TKI-instrumenten Netwerkactiviteiten en Innovatiemakelaars (afhandeling op volgorde van binnenkomst)
 • 30 juni sluiting (17.00 uur) sluiting van de twee TKI-instrumenten Netwerkactiviteiten en Innovatiemakelaars
 • 3 juli 2017 (vanaf 9.00 uur) opening voor R&D samenwerkingsprojecten (afhandeling volgens het tenderprincipe)
 • 7 september 2017 (17.00 uur) sluiting MIT voor de kleine instrumenten en de R&D samenwerkingsprojecten
 • Wijzigingen MIT 2017

  De belangrijkste wijziging t.o.v. 2016 is een verlaging van het maximale subsidiebedrag voor haalbaarheidsprojecten, deze bedraagt in 2017 maximaal € 25.000. De exacte invulling voor de budgetten per instrument en regio, alsook de openstaande topsectoren per regio komen op de website zodra de regelingen van de regio’s zijn gepubliceerd. De loketwijzer is al aangepast met de meest actuele informatie voor 2017.

  Samenwerking Rijk en Regio

  In de MIT Regio en Topsectoren werken het ministerie van Economische Zaken en de regio’s (provincies) samen om nationale en regionale instrumenten zo veel mogelijk te harmoniseren en onderling te verbinden.

  Instrumenten

  De MIT-regeling kent de volgende instrumenten: adviesprojecten, haalbaarheidsprojecten, R&D-samenwerkingsprojecten, kennisvouchers, TKI-Innovatiemakelaars en -netwerkactiviteiten.

  Kennisvouchers en de 2 TKI-instrumenten (Innovatiemakelaars en netwerkactiviteiten) zijn alleen landelijk beschikbaar.

  Op deze regeling zijn de subsidiespelregels van toepassing. Hou daar rekening mee, bijvoorbeeld als u voor een project gebruik maakt van meerdere subsidiebronnen.

  Inspiratie opdoen

  Wilt u lezen hoe andere ondernemers gebruik maken van de MIT? Lees hun ervaringen en tips in de praktijkverhalen. Of lees het boekje ‘MKB innoveert’, waarin mkb-ondernemers vertellen over innovatie en hoe zij succesvol gebruik hebben gemaakt van de MIT-regeling om hun ambitie of visie te verwezenlijken.

  Redactie | 28-03-17 | 20:17 | Link
  Plaats een reactie