Platform HDN start opleiding ‘Systematisch Procesontwerp volgens EN1672-2’

Platform HDN

Platform Hygienic Design Network (HDN) lanceert op 10 oktober de opleiding Systematisch Procesontwerp volgens EN1672-2. Belangrijkste reden voor de ontwikkeling van de opleiding is de wens in de keten om kennis van machinebouw (wtb), productieprocessen, bacteriologie, hygiëne en reiniging in de food te combineren. De Europese norm EN1672-2 schrijft voor waar voedingsmiddelenmachines en -procesinstallaties aan moeten voldoen om hygiënisch te kunnen produceren.

Platform HDN heeft samen met diverse ketenspelers de opleiding Systematisch Procesontwerp volgens EN1672-2 ontwikkeld. De doelstelling van de opleiding is het toepassen van een door de voedingsmiddelenketen geaccepteerde methode en uniforme werkwijze gebaseerd op Europese wet- en regelgeving waarbij op concrete manier invulling wordt gegeven op aspecten als voedselhygiëne, oppervlaktebewerkingen, reinigbaarheid, corrosie, gebruikte materialen en componenten en werktuigbouw.

De training is grotendeels opgezet rondom de EN1672-2, de norm die ten grondslag ligt aan hygiënisch ontwerpen. Praktische toepassing van deze norm is een van de voornaamste uitgangspunten van deze training. Tijdens de vijfdaagse opleiding wordt de gedoceerde kennis omgezet naar praktische en systematisch toepasbare uitvoering en kennis. Van microbiologische basisbeginselen en belangrijke ontwerpvariabelen, tot de keuze van geschikte materialen.

De uitwerking van een aantal cases vormt de rode draad. Hierbij wordt er een idee tot een hygiënisch ontwerp uitgewerkt. Dit, en de talloze voorbeelden en opdrachten leggen de link met onze werksituatie waarmee theorie in verbinding wordt gebracht met de praktijk. Kortom, een essentiële training waarbij praktische tools worden gegeven om tot een systematisch maar bovenal hygiënisch procesontwerp te komen, zoals het toepassen van handige werkwijzen, uniforme (geautomatiseerde) symboliek, tools, checklists en hulpmiddelen (o.a. PFD, P&ID, URS, ISO-metrie, materiaal-, tag- en itemlijsten). De opgedane vaardigheden worden daarmee direct in praktijk gebracht en getoetst aan de hand van een praktijkcasus. De opleiding zal worden afgesloten met een theoretisch examen.

De opleiding is met name ontwikkeld voor proces-, mechanical- en systemengineers, plantmanagers, ontwerpers/constructeurs, procestechnologen, R&D-managers en inkopers bij voedingsmiddelenproducenten, machinebouwers en engineeringbureaus. De opleiding is toegankelijk voor iedereen.

Ga voor meer informatie over de opleiding naar www.hdn4food.com.

Redactie | 08-08-17 | 19:39 | Link
Plaats een reactie