Teqnow geeft ondernemers praktisch advies tijdens ESEF

Teqnow, Top Technologie MKB Metaal

3D-printen, robotiseren en digitalisering. Het zijn onderwerpen die in toenemende mate op een ondernemer afkomen. Maar ook het toepassen van sensoren en het aansluiten van machines en apparaten aan internet (Internet of Things) leidt tot kansen voor nieuwe verdienmodellen. Door de grote hoeveelheid informatie en de veelheid aan kansen is het vaak onduidelijk waar een ondernemer moet beginnen. Het resultaat van deze onzekerheid is dan ook dat er vaak nauwelijks iets echt opgepakt wordt.

Om bedrijven te ondersteunen heeft Koninklijke Metaalunie daarom enkele jaren geleden Teqnow opgericht. De nieuwste technologieën worden door Teqnow op een praktische manier zo vertaald dat een mkb-ondernemer er echt iets mee kan. Om ook de ondernemers te bereiken die Teqnow nog niet kennen, neemt Teqnow deel aan de beurs ESEF. Op de ESEF profileert Teqnow zich dan ook nadrukkelijk als dé kennisinstelling van Metaalunie.

Kennis is enorm belangrijk. Het probleem met kennis is echter dat ondernemers vaak niet weten wat je niet weet. Daarom heeft Teqnow een test ontwikkeld, zodat tijdens de ESEF ondernemers hun kennisniveau op verschillende gebieden snel kunnen testen. Na uitvoering van de test is er een duidelijk beeld op welke gebieden de kennis op peil is en op welke gebieden het zinvol is om zich te verdiepen in de beschikbare kennis.

Gericht praktisch advies bij specifieke technische vraag

Ondernemers die in het eigen bedrijf tegen technische problemen aanlopen waar ze moeite mee hebben om een geschikt, praktisch antwoord op te vinden, kunnen hun vraag mee naar de Teqnow-stand op de ESEF nemen, zodat het met een van de aanwezige adviseurs besproken kan worden. Om zeker te zijn dat de juiste adviseur aanwezig is en dat voldoende tijd is gereserveerd, kunnen ondernemers via info@teqnow.nl een afspraak maken.

Hét loket voor al uw technische vragen

Teqnow is hét loket binnen Metaalunie waar ondernemers met al hun technische vragen terecht kunnen. Op veel gebieden is de inhoudelijke kennis binnen Teqnow aanwezig. Ontbreekt de specifieke technische kennis waar behoefte aan is, dan kan Teqnow de ondernemers in contact brengen met een relevante partij die de specifieke vraag verder kan beantwoorden. De dienstverlening van Teqnow richt zich op Teqnow-deelnemers. Metaalunieleden kunnen zich gratis aanmelden als Teqnow-deelnemer via de website.

Redactie | 12-03-18 | 16:54 | Link
Plaats een reactie