Vakcentrum Maakindustrie biedt praktijkonderwijs aan

Bedrijfsleven en onderwijs slaan handen ineen. V.l.n.r. Ronald den Butter (directeur OBM Midden Nederland), Paul van Maanen (voorzitter CvB ROC Midden Nederland) en Jan van Walraven (voorzitter RvC OBM Midden Nederland) tijdens de ondertekening van de intentieverklaring.

Een intensievere samenwerking tussen het bedrijfsleven en onderwijs is noodzakelijk om in de toekomst te beschikken over voldoende en goed opgeleide vakmensen. Daarom hebben ROC Midden Nederland en OBM (OpleidingsBedrijf Metaal) Midden Nederland een intentieverklaring ondertekend die leidt tot de oprichting van het Vakcentrum Maakindustrie. Het Vakcentrum voor de Maakindustrie wordt hét opleidingscentrum voor iedereen die bij de maakindustrie betrokken is. Lees meer…

Redactie | 29-06-18 | 15:43 | Link

Werkgevers en werknemers: bezuinigen op praktijkleren kost duizenden leerbanen

Leerlingen in een van de praktijklokalen van de bedrijfsschool van Tata Steel in IJmuiden

De sociale partners MKB-Nederland, VNO-NCW en FNV maken zich ernstig zorgen over de financiering van het praktijkleren in de beroepsgerichte leerweg (bbl). Het ministerie van OCW heeft al een bezuiniging van € 7 miljoen aangekondigd. Dat mag geen opmaat zijn naar het verder uitkleden van de subsidieregeling praktijkleren. Fors bezuinigen op de bbl kost tot 40.000 leer-werkbanen per jaar en met name in het mkb, zo waarschuwen zij. Het gaat dan om banen voor jongeren, maar ook voor volwassenen die zich willen om- of bijscholen. Het ondermijnt ook de eigen ambities van kabinet om een leven lang ontwikkelen te stimuleren en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een vak te leren en aan het werk te helpen. Bovendien zijn leer-werkbanen juist nu hard nodig om de tekorten in het mkb te bestrijden en de broodnodige vakmensen op te leiden. Lees meer…

Redactie | 24-06-18 | 09:53 | Link

Minister Kaag op bezoek bij Tata Steel

Minister Kaag en Theo Henrar (directievoorzitter Tata Steel Nederland) bekijken het resultaat van een crashtest tijdens het bezoek aan het R&D-centrum van Tata Steel in IJmuiden, waar staal voor de automobielindustrie wordt ontwikkeld en getest.

Minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel heeft vandaag een bezoek gebracht aan Tata Steel in IJmuiden. Ze sprak met Hans Fischer (CEO Tata Steel in Europa) en Theo Henrar (directievoorzitter Tata Steel Nederland) over de situatie met betrekking tot de Amerikaanse importtarieven. Vervolgens nam ze een kijkje in een installatie waar staal wordt verzinkt voor de automobielsector en bij de R&D-afdeling waar staal voor auto’s wordt ontwikkeld en getest. Tata Steel wordt momenteel geconfronteerd met importheffingen van 25% op het staal dat naar Amerikaanse klanten gaat. Ongeveer 10% van de producten van Tata Steel in IJmuiden gaat naar klanten in de V.S., ter waarde van zo’n half miljard euro. Lees meer…

Redactie | 21-06-18 | 17:16 | Link

Norm voor brandveiligheid voor gebouwen wordt herzien

Brandveilig Bouwen Nederland

Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) en NEN gaan samenwerken aan de herziening van NEN 6093 ‘Brandveiligheid van gebouwen – Beoordelingsmethode van rook- en warmteafvoerinstallaties’. NEN 6093 geeft de eisen voor het beoordelen van voorzieningen voor de afvoer van rook en warmte (RWA-installaties) in gebouwen. Lees meer…

Redactie | 21-06-18 | 09:51 | Link

Week van Veilig en Gezond Werken

Banner Week 2018 5xbeter

Van 18 tot en met 22 juni maakt de metaal zich een week lang extra sterk voor veilig en gezond werk. Deze negende 5xbeter Week van Veilig en Gezond Werken staat in het teken van werken met gevaarlijke stoffen. Lees meer…

Redactie | 17-06-18 | 14:14 | Link

NIL Verbindingsweek 2018 maakt vier actuele thema’s bekend

NIL Verbindingsweek

De vier thema’s voor NIL Verbindingsweek 2018 zijn bekend: procesoptimalisatie, continuïteit van de bedrijfsvoering, carrièreperspectieven en veilig werken. De vierde editie van de vakbeurs NIL Verbindingsweek vindt plaats van 30 oktober tot en met 1 november 2018 in Gorinchem. Met NIL Verbindingsweek geeft het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL) vakprofessionals de gelegenheid zich te laten bijpraten over de laatste ontwikkelingen in de las- en lijmwereld. Lees meer…

Redactie | 05-06-18 | 22:13 | Link

Reactie Tata Steel op invoeren importtarieven door de Verenigde Staten

Dudok Huis (het hoofdkantoor van Tata Steel in IJmuiden) met daarop het jubileumlogo van het 100-jarige staalbedrijf

Tata Steel is teleurgesteld dat de VS hebben besloten importtarieven te heffen op staalproducten uit Europa. Wij dumpen geen staal, de nationale veiligheid van de VS is niet in het geding en Amerikaanse bedrijven zijn afhankelijk van ons staal. Een groot deel van de producten die Tata Steel Nederland aan de VS levert is uniek en kan niet in Amerika worden gemaakt. Onze klanten in de VS zijn afhankelijk van ons staal. Met onze producten versterken wij juist de Amerikaanse economie. Lees meer…

Redactie | 01-06-18 | 14:40 | Link