Tata Steel en Thyssenkrupp fuseren

Two become one

Tata Steel en Thyssenkrupp AG ondertekenden vandaag een definitieve overeenkomst om een ​​nieuw bedrijf te creëren door hun Europese staalbedrijven te combineren in een 50/50 joint venture. Dit volgt op de ondertekening van een memorandum van overeenstemming in september 2017.

Dr. Heinrich Hiesinger, CEO van thyssenkrupp AG: “De joint venture behandelt niet alleen de uitdagingen van de Europese staalindustrie. Het is de enige oplossing om een ​​aanzienlijke meerwaarde van ongeveer 5 miljard euro te creëren voor zowel thyssenkrupp als Tata Steel vanwege gezamenlijke synergieën die niet kunnen worden gerealiseerd in een stand-alone scenario. Voor beide partners betekent de participatie in de joint venture een aanzienlijke verhoging van de waarde.”

Sinds de ondertekening van het Memorandum of Understanding heeft de verschillende prestatie-ontwikkeling van thyssenkrupp Steel Europe en Tata Steel Europe geleid tot een waarderingsgat tussen beide entiteiten. De definitieve overeenkomst omvat een goede compensatie van deze waarderingskloof: in het geval van een Initial Public Offering (IPO) van de joint venture zal thyssenkrupp een hoger deel van de opbrengsten ontvangen, wat een economische ratio van 55/45 in het voordeel van thyssenkrupp weergeeft. Bovendien heeft thyssenkrupp het recht om uitsluitend te beslissen over de timing voor een mogelijke IPO.

De onderhandelingen met vertegenwoordigers van de werknemers en de respectieve raadplegingsprocedures zijn met succes afgerond. Rekening houdend met de verschillende vormen van medebeslissing in de respectieve landen, werd het basisidee van een geïntegreerd bedrijf met gezamenlijk beheer veilig gesteld.

Het voorgestelde nieuwe bedrijf, Thyssenkrupp Tata Steel BV genaamd, zal worden gepositioneerd als een toonaangevende pan-Europese producent van platstaal van hoge kwaliteit met een sterke focus op prestaties en technologisch leiderschap. De joint venture is gebouwd op de sterke basis van gemeenschappelijke waardesystemen en een lange traditie in de industrie. De transactie is onderhevig aan een fusiecontrole in verschillende rechtsgebieden, waaronder de Europese Unie.

Dr. Heinrich Hiesinger, CEO van thyssenkrupp AG: “Met de joint venture creëren we een zeer competitieve Europese staalspeler – gebaseerd op een sterke industriële logica en strategische grondgedachte. Dit zal helpen banen en waardeketens veilig te stellen in Europese kernindustrieën.”

De joint venture zal worden beheerd als één geïntegreerde onderneming via een holding met hoofdzetel in de regio Amsterdam. thyssenkrupp Tata Steel zal een two-tier bestuursstructuur hebben die bestaat uit een Raad van Commissarissen en een Raad van Bestuur met elk zes leden, waarop thyssenkrupp en Tata Steel gelijke vertegenwoordiging hebben. In de komende tijd zullen thyssenkrupp en Tata Steel gezamenlijk beslissingen nemen over het leiderschapsteam en hun verantwoordelijkheden. Respectieve structuren voor werknemersvertegenwoordiging in Europese landen en een Europese ondernemingsraad (EOR) blijven behouden. Daarnaast zal een Employee Executive Committee (EEC) worden opgericht, waarin de raad van bestuur en werknemersvertegenwoordigers van de joint venture regelmatig strategische kwesties bespreken.

Due diligence en fairness-opinies hebben de economische levensvatbaarheid van de nieuwe onderneming en de verwachte jaarlijks terugkerende synergieën van ongeveer € 400 tot € 500 miljoen bevestigd. Na de closing zullen de synergieën worden gegenereerd op verschillende gebieden, waaronder inkoop, consolidatie van overhead en een beter activagebruik. Er wordt verwacht dat er mogelijkheden zullen zijn om kapitaaluitgaven te beheren en werkkapitaaloptimalisatie om extra synergieën te realiseren.

Tegelijkertijd zal de toekomstige opzet en positionering van de joint venture groei mogelijk maken in segmenten met een hogere waarde, die de groeipercentages van de industrie overtreffen. Dit zal onder andere worden bereikt door O & O-inspanningen opnieuw te doen om de positionering als leider op het gebied van kwaliteit en technologie te versterken.

Het benutten van kostensynergieën vereist een rationalisatie van het personeelsbestand in de komende jaren met maximaal 4.000 banen in operaties en ondersteunende functies die naar verwachting ongeveer gelijk verdeeld zullen zijn tussen de twee partijen. Bovendien moet het complete productienetwerk vanaf 2020 worden herzien met het oog op de integratie en optimalisatie van de productiestrategie voor de hele joint venture.

Tot aan het einde zijn Thyssenkrupp Steel Europe en Tata Steel in Europa nog steeds actief als afzonderlijke bedrijven en als concurrenten. Pas na de sluiting zullen Thyssenkrupp Steel Europe en Tata Steel in Europa als één bedrijf worden geïntegreerd.

Met de ondertekening van de Joint Venture-overeenkomst heeft thyssenkrupp de weg geëffend voor de verfijning van de groepsstrategie en daarmee ook voor de aanpassing van financiële doelstellingen. De raad van bestuur zal de verfijnde strategie presenteren aan de raad van commissarissen tijdens een buitengewone vergadering in de week die begint op 9 juli 2018.

Redactie | 02-07-18 | 19:57 | Link
Plaats een reactie