Mis de boot niet

Mis de boot niet

Bedrijven die werken met drijvende werktuigen zoals een maaiboot of een koppelponton moeten vanaf 1 januari 2019 in het bezit zijn van een binnenvaartcertificaat. Om problemen te voorkomen is het raadzaam deze op tijd aan te vragen. Het maakt daarbij niet uit hoe lang het drijvend werktuig is. Ook grote pleziervaartuigen moeten voldoen aan de certificeringsplicht. Het gaat dan om pleziervaartuigen van twintig meter of langer, of met een inhoud van meer dan 100 kubieke meter.

Onderneem actie

Het certificaat wordt afgegeven door een door de Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T) erkend certificeringsbureau. Om tijdig de certificering rond te hebben is het van belang om voor 1 november een certificering aan te vragen om de volgende redenen:

  • Het certificaat is vanaf 1 januari 2019 verplicht;
  • De aangewezen certificeringbureaus hebben een wettelijke termijn van acht weken om uw aanvraag te behandelen.

Het niet hebben van een certificaat betekent vanaf 1 januari 2019 dat handhavers als IL&T, politie of Rijkswaterstaat een boete kunnen opleggen van 1250 euro en zelfs het vaartuig kunnen stilleggen.

Bekijk Mis de boot niet op de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport. Let op dat er voor drijvende werktuigen van voor 2009 een andere regime van toepassing is.

Redactie | 12-10-18 | 19:57 | Link
Plaats een reactie