‘EBC Essentiële bouwkundige controlepunten’ editie 2018-2019 gepresenteerd

Overhandiging van links naar rechts Leo Oosterveen, Joric Witlox en Ronald Pellewever

Tijdens de studiedag ‘Veilig Vluchten’ van vereniging Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) is de 13e editie van de uitgave ‘De Essentiële Bouwkundige Controlepunten’ gepresenteerd. De uitgave helpt bij het controleren van de brandveiligheid van gebouwen en is bestemd voor iedereen die belang heeft bij een brandveilig gebouw zoals gebouweigenaren, gebruikers, huurders, architecten, adviseurs, risico beheersingsmedewerkers, Bouw & Woningtoezicht en toeleveranciers, verzekeraars en makelaars.

‘Essentiële bouwkundige controlepunten’ is een uitgave van Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) samen met Brandweer Nederland, Vereniging Bouw en Woningtoezicht Nederland. De alweer 13e editie is door Leo Oosterveen namens het projectteam overhandigd aan Ronald Pellewever van Brandweer Nederland en Joric Witlox, voorzitter van BBN.

De editie Essentiële Bouwkundige Controlepunten 2018-2019 kent een aantal wijzigingen ten opzichte van de vorige editie. Het hoofdstuk over de verantwoordelijkheden van de gebouweigenaar is verduidelijkt met de oproep aan iedere gebouweigenaar en huurder; ‘controleer uw gebouw en neem desnoods zelf (nood) maatregelen. Alleen dan kunnen we schade en slachtoffers door brand voorkomen.’ Daarnaast is nog meer nadruk gelegd op brandveiligheid en gevels vooral in hoofdstuk 5 van de uitgave. De betrokken organisaties roepen ieder die met controles bezig is hier kennis van te nemen. En last but not least is het onderwerp zelfsluitendheid uitgebreider toegelicht, want een zelfsluitende deur dient zonder tussenkomst van menselijk handelen te sluiten.

De uitgave ‘Essentiële bouwkundige controlepunten’ is hier te downloaden. Op deze website zijn ook gedrukte exemplaren te bestellen.

Redactie | 02-12-18 | 11:10 | Link
Plaats een reactie