Samenwerking Preventiefonds met Rode Kruis

Jos Kleiboer directeur beleid van Metaalunie en voorzitter van het Preventiefonds (links) overhandigde een EHBO-wandpaneel aan Patrick Wulz, teamleider Constructie Vink Systemen bv (midden) en Gerard van Tongeren, coördinator Kwaliteit & Veiligheid bij Vink Systemen bv (rechts). Foto: Sander van der Torren

Het Preventiefonds, een initiatief van Koninklijke Metaalunie, MEVAS en Zilveren Kruis, gaat nauw samenwerken met het Rode Kruis. De samenwerking is officieel van start gegaan met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst en de uitreiking van een zogeheten EHBO-wandpaneel aan Metaalunielid Vink Systemen bv uit Katwijk. Deze samenwerking sluit goed aan op het doel van het preventiefonds: Werknemers gezond aan het werk houden, ook als ze langer moeten doorwerken.

Om verzuim en/of gezondheidsklachten te voorkomen draagt het Preventiefonds o.a. bij aan de aanschafkosten van preventieve middelen zoals gehoorbescherming, beeldscherm- en veiligheidsbrillen en EHBO-middelen/cursussen. Het Rode Kruis heeft samen met het Preventiefonds op maat gemaakte EHBO-cursussen en bijbehorende EHBO-panelen voor de metaalsector ontwikkeld. In de cursussen wordt aandacht besteed aan specifieke EHBO-handelingen voor de metaalsector, zoals eerste hulp bij contact met gevaarlijke stoffen, bij metaalsplinters in het oog of bij een val van hoogte. Voor het ontwikkelen van de EHBO-cursussen heeft Rode Kruis een film opgenomen bij Vink Systemen.

“Een gezonde en veilige werksituatie is van groot belang. Zowel voor de werknemers als voor de werkgevers in de metaalsector. Voor werkgevers betekent dat minder verzuim en een hogere productiviteit. Voor werknemers die een langere weg hebben te gaan tot hun pensioen, is het belangrijk dat ze die weg blijvend gezond en veilig kunnen bewandelen”, zegt Jos Kleiboer, directeur beleid van Metaalunie en voorzitter van het Preventiefonds. “Daarom heeft de metaal al nadrukkelijk ingezet op arbo: met bijvoorbeeld haar sociale partners in het 5xBeter-project en een branche specifieke Rie. De samenwerking tussen het Rode Kruis en het Preventiefonds is hierop een waardevolle aanvulling en voorkomt onnodige zorgkosten.”

Jan-Willem Evers, directeur Commercie bij Zilveren Kruis, vindt het Preventiefonds een van de belangrijke zorginhoudelijke onderdelen van de collectieve zorgverzekering voor Metaalunieleden. “Zorg draait niet alleen om kortingen op premies, maar vooral om de inhoud. In dit geval om preventiemiddelen, opleidingen en trainingen. Door de unieke samenwerking met het Rode Kruis komt preventie op de werkvloer nog dichterbij”, aldus Evers.

Frank Asser, manager Corporate Partnerships van het Rode Kruis, is blij met de verbinding met Zilveren Kruis: “Het is een bijzondere samenwerking die heeft gezorgd tot een totaalpakket aan diensten specifiek gericht op de metaal.” Hij hoopt dat deze samenwerking eraan bijdraagt dat veel meer mensen EHBO-vaardigheid verkrijgen. “Niet alleen op het werk, maar ook thuis of op de sportclub. Als je weet wat je moet doen, ben je eerder bereid anderen te helpen”, aldus Asser.

Achtergrond Preventiefonds

Metaalunie, MEVAS en Zilveren Kruis hebben in 2014 gezamenlijk een Preventiefonds opgericht om de ruim 14.000 ondernemers in het MKB-metaal en hun 170.000 werknemers te ondersteunen bij gezond en veilig werken en zo onnodige zorgkosten te voorkomen.

Meer informatie over het Preventiefonds is te vinden op de website www.pfservices.nl

Redactie | 18-12-18 | 19:53 | Link
Plaats een reactie