Watt je moet weten over informatieplicht energiebesparing

Watt

Dit jaar gaat de Informatieplicht Energiebesparing in. Dat houdt in dat uiterlijk op 1 juli 2019 zo’n 125.000 bedrijven en organisaties wettelijk verplicht zijn om in het eLoket van RVO te rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij genomen hebben.

Wattjemoetweten

MKB-Nederland en VNO-NCW willen ondernemers ondersteunen en op de hoogte brengen van deze nieuwe verplichting. Daarom zetten zij in samenwerking met 55 partners de WATTjemoetweten.nl campagne op. Op de website kunnen ondernemers achterhalen of zij moeten voldoen aan de informatieplicht en zoja, hoe ze dat kunnen doen.

De partners zijn brancheverenigingen, regionale ondernemersverenigingen, binnenstadverenigingen, parkmanagementorganisaties en andere lokale of regionale ondernemersverenigingen. Zij onderhouden korte lijnen met de ondernemers. Om de ondernemers te bereiken maken partners gebruik van de toolkit met communicatiematerialen die op de website staat.

Meer weten over de Informatieplicht Energiebesparing? Ga dan naar WATTjemoetweten.nl.

Koninklijke Metaalunie

Metaalunie voert een continue lobby om de plicht zo uitvoerbaar mogelijk te laten landen bij de leden. Op dit moment wordt onder meer voor uitstel van de handhaving gepleit. Ook wordt er gewerkt aan hulpmiddelen om leden te ondersteunen bij hun informatie- en bespaarplicht.

Van diverse ondernemers heeft Metaalunie vernomen dat zij worden benaderd door marktpartijen, zoals energiemaatschappijen en adviesbureaus. Deze bedrijven bieden in het kader van de informatieplicht energiebesparing diensten aan. In ruil voor een vergoeding van honderden euro’s helpen zij om een overzicht te krijgen van de maatregelen die getroffen moeten worden. Metaalunie heeft er echter altijd voor gepleit dat een ondernemer volledig zelfstandig, dus zonder externe hulp en aanvullende kosten, aan de informatie- en bespaarplicht moet kunnen voldoen.

Redactie | 26-03-19 | 11:49 | Link
Plaats een reactie