Ondersteuning procesinnovatie moet toegankelijker worden voor mkb

Procesinnovatie

De ondersteuning van procesinnovatie moet toegankelijker worden voor het mkb dan nu het geval is in allerlei afzonderlijke regelingen. Dit zegt Koninklijke Metaalunie in een eerste reactie op de Kamerbrief die samen met de WBSO-evaluatie door staatssecretaris Mona Keijzer van EZK aan het parlement is aangeboden.

Metaalunie vindt, net als de staatssecretaris, dat het voor kleine mkb-metaalbedrijven soms moeilijk is om al bestaande procesinnovaties te implementeren. ‘Ik ben het met Metaalunie eens dat voor hun leden, veelal kennisintensieve mkb-bedrijven, het benutten van kennis van externen belangrijk is voor hun lange termijn bedrijfsvoering’, schrijft Keijzer in de Kamerbrief. Volgens haar biedt EZK hiervoor, andere dan de WBSO, innovatie-instrumenten en initiatieven aan, die bedrijven ondersteuning bieden bij het gebruiken van externe kennis. Maar, zo stelt ze, ‘het mkb weet de (onderdelen van) deze instrumenten nog niet altijd te vinden en in te zetten’.

Metaalunie is blij dat EZK het belang van procesinnovatie erkent en beseft dat kleine maakbedrijven de weg naar allerlei verschillende regelingen niet altijd makkelijk vinden. Het liefst had Metaalunie daarom de ondersteuning van procesinnovatie ingebed gezien in de huidige WBSO. Maar ook die regeling is niet altijd even toegankelijk voor het mkb, reageert directeur Beleid Metaalunie Jos Kleiboer: “Van het mkb heeft 85% een intermediair nodig om een WBSO-aanvraag te doen. Dat kost veel extra geld. Zo mkb-vriendelijk is de WBSO dus ook weer niet. We gaan met EZK in gesprek, zoals de staatssecretaris ook zelf voorstelt in de Kamerbrief, om de toegang tot de innovatie-instrumenten en de vormgeving ervan zo groot en effectief mogelijk te laten zijn. Daarnaast willen we het ook hebben over het feit dat niet alle voor het mkb essentiële vormen van procesinnovatie ondersteund worden,” zegt Kleiboer.

“Nieuwe productinnovaties gaan in maakbedrijven altijd gepaard met aanpassingen van processen”, zegt Peter van der Mars, beleidssecretaris Metaalunie. “Efficiëntere processen zijn nodig om de spil van de NL-maakindustrie, het mkb, in staat te stellen de productiviteit te verhogen en daarmee concurrerend te blijven. Dit staat ook in onze IndustrieVisie die tijdens Hannover Messe is overhandigd aan staatssecretaris Keijzer.”

Redactie | 15-04-19 | 22:15 | Link
Plaats een reactie