Minister van OCW ontvangt actieagenda Technologie

Minister van OCW ontvangt actieagenda Technologie

Meer jongeren moeten kiezen voor techniek. En volwassen werknemers in de techniek dienen zich beter te kunnen voorbereiden op de toekomst. Daarin voorziet de actieagenda Technologie, die minister Ingrid van Engelshoven van OCW vandaag ontving.

Meer jongeren moeten kiezen voor techniek en volwassen werknemers in de techniek dienen zich beter te kunnen voorbereiden op de toekomst. Vorig jaar heeft de Industriecoalitie (Techniek Nederland, FME, Metaalunie en Bouwend Nederland) het kabinet gevraagd hier actie op te ondernemen. Beroepsonderwijs en bedrijfsleven, samenwerkend in SBB, ontwikkelden daarom in opdracht van de minister van OCW de actieagenda Technologie.

Versneld resultaten boeken

De Industriecoalitie sprak haar zorg uit over kwantitatieve en kwalitatieve tekorten op de arbeidsmarkt, die tot grote problemen in de technieksector leiden. Er is minder tijd voor innovaties en bedrijven moeten orders laten gaan en hoge kosten maken voor externe inhuur van personeel. De actieagenda wil de inzet in het technisch beroepsonderwijs van overheid, onderwijs en bedrijfsleven bundelen, zodat versneld resultaten kunnen worden geboekt.

Excellente opleidingsinfrastructuur

Met de actieagenda is de verbinding gelegd tussen alle betrokken sectoren en het vmbo, mbo en hbo. De activiteiten zijn gericht op een excellente technische opleidingsinfrastructuur, ondersteund door een goed werkend, lerend regionaal netwerk. Zo zorgen we voor voldoende en goed gekwalificeerde vakmensen en is scholing op technisch gebied bereikbaar voor zowel jongeren als volwassen.

Rijke leeromgeving van bedrijven

Naast een excellente technische opleidingsinfrastructuur denkt de werkgroep aan het nog beter benutten van de rijke leeromgeving van bedrijven, met bijvoorbeeld leren op de werkplek, bbl-banen en nauwere samenwerking tussen scholen en bedrijfstakken.

Docententekort aanpakken

Om het docententekort in de techniekopleidingen aan te pakken adviseert de werkgroep om een lerarenloket in te richten, dat de inzet van werknemers en ondernemers in het onderwijs vergemakkelijkt. Een werknemer die deels voor de klas staat helpt niet alleen het lerarentekort op te lossen, maar levert met zijn actuele kennis ook een waardevolle bijdrage aan het onderwijs en doet tegelijk kennis op die in de praktijk van pas komt.

Overhandiging

Duovoorzitters van SBB Ineke Dezentjé Hamming en Ton Heerts overhandigden vandaag de gezamenlijke actieagenda aan de minister. Ze deden dat mede namens de werkgroep Technologie. Het Techniekpact, waarvan de partners van de actieagenda ook deel uitmaken, gaat de actieagenda nu uitvoeren.

Redactie | 17-06-19 | 20:13 | Link
Plaats een reactie