Protocol Samen veilig doorwerken voor bouw- en technieksector van kracht

Het Rijk en de bouw- en technieksector hebben het protocol Samen veilig doorwerken vastgesteld. Het protocol is een van de uitkomsten van de gesprekken die minister Knops van BZK en minister Van Veldhoven voor Milieu en Wonen met Bouwend Nederland, Techniek Nederland en andere partijen uit de sector voeren om ervoor te zorgen dat het werk niet stil komt te liggen. Het protocol volgt de richtlijnen van het RIVM en wordt ondersteund door de vakbonden, brancheverenigingen en werkgevers- en werknemersorganisaties. Lees meer…

Redactie | 29-03-20 | 10:19 | Link

‘MKB-metaal nu al onder grote druk’

1,5 meter afstand houden

86% van de mkb-metaalbedrijven verwacht nu of op korte termijn door de gevolgen van het coronavirus problemen in de bedrijfsvoering. Een teruglopende orderpositie en een toenemend liquiditeitstekort zijn daarvan de grootste oorzaken. Dit blijkt uit een enquête van Koninklijke Metaalunie onder haar leden, het MKB-metaal. Lees meer…

Redactie | 27-03-20 | 18:46 | Link

Export naar Duitsland goed voor 6,7 procent van het bbp

Verdiensten export NL aan DE

Nederlandse bedrijven verdienden ruim 45 miljard euro aan de export naar Duitsland, goed voor 6,7 procent van het bbp. Dat heeft het CBS berekend op basis van OESO-cijfers over 2016, de meest recente gegevens die beschikbaar zijn. Hoewel deze cijfers enkele jaren oud zijn, geven ze meer inzicht in de internationale verwevenheden dan standaard handelscijfers omdat ook handelsstromen buiten Nederland zijn meegeteld. Dit meldt het CBS in de nieuwe Internationaliseringsmonitor, waarin Duitsland centraal staat. Lees meer…

Redactie | 26-03-20 | 19:07 | Link

Oproep aan metaalbedrijven: doneer beschermingsmiddelen

Rode Kruis

Maskers, handschoenen, brillen… Door het coronavirus is er een tekort aan beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen. Het Rode Kruis start daarom een centrale inzamelactie. Particulieren of ondernemers die deze materialen willen inleveren, kunnen zich melden bij het Rode Kruis. Het Rode Kruis draagt alle ingezamelde materialen na controle en sortering over aan het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) en GGD GHOR Nederland. Zij zorgen dat de middelen bij de zorginstellingen komen waar ze het hardst nodig zijn. Lees meer…

Redactie | 24-03-20 | 18:48 | Link

Metaalunie: ‘Goede stappen kabinet om ondernemers te ondersteunen’

Wind in de zeilen zetten

“Het kabinet heeft stevige plannen gepresenteerd om ondernemers van klein tot groot te ondersteunen in de coronacrisis”, vindt Jos Kleiboer, directeur Beleid van Koninklijke Metaalunie in een eerste reactie op het gepresenteerde pakket extra maatregelen. “Het komt nu aan op een snelle en soepele uitwerking om de regelingen ook praktisch te kunnen gebruiken”. Lees meer…

Redactie | 18-03-20 | 14:13 | Link

Rookbeheersing essentieel voor veiligheid

Rookbeheersing essentieel voor veiligheid

Bij een brand is het ontstaan van rook direct en indirect levensbedreigend. Uiteraard direct door het inademen ervan kan rook iemand verwonden of doden. Maar indirect leidt rook tot ernstige verstoring van vluchtmogelijkheden bij brand, waardoor de veiligheid van de mensen in het pand ernstig in het geding is. Beheersing van rook in gebouwen is dus essentieel voor de veiligheid. Over hoe dat kan en wat de aandachtspunten zijn bij ontwerp, bouw, verbouw en beheer van gebouwen, organiseert Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) op 18 juni a.s. de themabijeenkomst ‘Brandveiligheid door rookbeheersing’. Lees meer…

Redactie | 16-03-20 | 18:35 | Link

Avond van de Maakindustrie zet innovatiemakers in schijnwerpers

Avond van de Maakindustrie 2020

De Avond van de Maakindustrie, die op 4 maart plaatsvond in de Jaarbeurs Utrecht, heeft de Nederlandse maakindustrie in het algemeen en de innovatieve kracht van de maakbedrijven in het bijzonder, goed in de schijnwerpers gezet. De Avond van de Maakindustrie werd voor de derde keer door Koninklijke Metaalunie, FPT-VIMAG en Jaarbeurs, dit jaar in samenwerking met Rabobank, georganiseerd. Avondhost Roelof Hemmen (journalist, RTL-nieuwslezer) verwelkomde zo’n 200 gasten. Lees meer…

Redactie | 09-03-20 | 22:50 | Link

Vorige pagina »