Export naar Duitsland goed voor 6,7 procent van het bbp

Verdiensten export NL aan DE

Nederlandse bedrijven verdienden ruim 45 miljard euro aan de export naar Duitsland, goed voor 6,7 procent van het bbp. Dat heeft het CBS berekend op basis van OESO-cijfers over 2016, de meest recente gegevens die beschikbaar zijn. Hoewel deze cijfers enkele jaren oud zijn, geven ze meer inzicht in de internationale verwevenheden dan standaard handelscijfers omdat ook handelsstromen buiten Nederland zijn meegeteld. Dit meldt het CBS in de nieuwe Internationaliseringsmonitor, waarin Duitsland centraal staat.

Aan de rechtstreekse export naar de oosterburen hielden Nederlandse bedrijven 39 miljard euro over in 2016. Maar Nederlandse bedrijven verdienen ook aan toelevering via andere landen die op hun beurt naar Duitsland exporteren. Zo verdiende Nederland in 2016 6,1 miljard euro aan de export van andere landen naar Duitsland waarin Nederlandse grondstoffen, halffabricaten en ondersteunende diensten waren verwerkt. Veel productieprocessen zijn opgeknipt in deelprocessen die in verschillende landen plaatsvinden. De indirecte exportverdiensten komen tot stand doordat Nederland toeleverancier is in zogenoemde internationale waardeketens met Duitsland als eindbestemming.

Bijna drie kwart van de Nederlandse verdiensten aan de export naar Duitsland kwam tot stand dankzij finale bestedingen in Duitsland. Denk daarbij aan Nederlandse kaas die wordt geconsumeerd door Duitse huishoudens, of aan een Nederlandse chipmachine voor een Duitse fabriek. Het overige deel van de Nederlandse exportverdiensten – 11,7 miljard euro – vloeide voort uit de verwerking van tussenproducten, halffabricaten of ondersteunende diensten die Duitsland weer naar andere landen exporteerde. Het merendeel van deze Duitse export met Nederlandse inbreng werd uiteindelijk geconsumeerd buiten de Europese Unie, met name in de Verenigde Staten en China.

Meer weten, ook over de verdere verwevenheid tussen Nederland en Duitsland op het gebied van de handel, de investeringen, multinationals, bedrijfsoprichtingen en -overnames, en de mobiliteit van personen? Lees dan de Internationaliseringsmonitor over Duitsland.

Redactie | 26-03-20 | 19:07 | Link
Plaats een reactie