Meer weten over een technisch onderwerp? Teqlogs!

Teqnow

Teqnow is hét loket binnen Metaalunie waar ondernemers met al hun technische vragen terecht kunnen. Door middel van bijeenkomsten, webinars, nieuwsbrieven, publicaties, etc. worden Teqnow-deelnemers geïnformeerd over de toepassing van (nieuwe) technologieën in een mkb-bedrijf. Sinds kort is er een nieuwe activiteit toegevoegd aan het dienstverleningspakket: de Teqlogs. In een Teqlog (Teqnow-weblog) wordt een technisch onderwerp met een presentatie kort (binnen 15 minuten) en krachtig toegelicht. Lees meer…

Redactie | 27-11-20 | 20:15 | Link

Metaalunie: “gevolgen tweede golf beperkt voelbaar in MKB-metaal”

Wind in de zeilen zetten

Koninklijke Metaalunie geeft met een zevende onderzoek inzicht naar de gevolgen van de coronacrisis voor het MKB-metaal. In de eerste week van november is een korte vragenlijst aan een aantal Metaalunieleden voorgelegd. Hierna volgen de belangrijkste resultaten uit dit onderzoek.

Als gevolg van de tweede coronagolf geven weer meer bedrijven aan problemen te ondervinden in hun bedrijfsvoering. Grootste achteruitgang ten opzichte van de vorige edities is de toename van het ziekteverzuim als gevolg van vooral besmette huisgenoten of wachttijden op de coronatest. Over de omzetontwikkeling van de afgelopen twee maanden zijn de ondernemers weer minder negatief dan in voorgaande onderzoeken. Voor de komende maanden zet deze trend zich door, zij het iets voorzichtiger. Het aantal bedrijven met een krappe liquiditeitspositie is in de afgelopen maanden verder afgenomen. Men verwacht dat dit aantal de komende maanden weer wat zal toenemen. Ondanks de tweede coronagolf geven wederom meer ondernemers in het MKB-metaal aan er vertrouwen in te hebben dat ze de crisis zullen doorkomen. Lees meer…

Redactie | 12-11-20 | 17:37 | Link

Groningse machinefabrikant ontwikkelt hightech transportwagens voor haven Singapore

7-ton-battery-lifter-Singapore-ptb-special-products-3

PTB Special Products gaat op afstand bestuurbare batterij-wisselwagens leveren voor de haven van Singapore. De speciale platformtrucks zijn ontwikkeld om batterijen van autonoom rijdende voertuigen (AGV) te wisselen. Op het haventerrein in Singapore worden deze AGV’s gebruikt voor het onbemand en automatisch verplaatsen van zeecontainers. Om 24/7 over deze elektrische carriers te kunnen beschikken, moeten de batterijen regelmatig worden verwisseld. Eén batterij weegt bijna 7 ton. Lees meer…

Redactie | 10-11-20 | 14:22 | Link

Staalfabrikanten werken samen verder aan buizen voor hogesnelheidsreizen met de hyperloop

Hyperloop

Staalfabrikanten Tata Steel en POSCO uit Zuid-Korea gaan samenwerken bij het ontwikkelen en testen van geavanceerde staalsoorten en buisontwerpen. De innovatieve nieuwe buisontwerpen worden gebruikt om een hyperloop te creëren – een buis die groot genoeg is om een passagiers- of vrachtcapsule op zeer hoge snelheden, maar met een zeer laag energieverbruik te verplaatsen.

Staal is essentieel voor de bouw van de infrastructuur van een hyperloop, waaronder de buizen waar het voertuig doorheen zou reizen. De enorme stalen buizen die nodig zijn voor de hyperloop hebben unieke kenmerken in vergelijking met normale buizen. Zo moeten de voertuigen zich in een omgeving met een lage luchtdruk kunnen verplaatsen. Dit vermindert de weerstand en helpt ook het energieverbruik tot een minimum te beperken. Daarnaast moeten de buizen een rechtlijnige beweging over lange afstanden garanderen. Lees meer…

Redactie | 09-11-20 | 19:16 | Link

Technologie voor inclusie werkt in de praktijk

Technologie voor inclusie

UWV Kennisverslag (UKV) 2020-8 beschrijft de opbrengsten van zeven pilots waarbij is geëxperimenteerd met de implementatie van bestaande technologie op de werkvloer voor mensen met een arbeidsbeperking.

De beschreven technologieën ondersteunen werknemers die bijvoorbeeld moeite hebben met zien, horen, lichamelijk zwaar werk, hun concentratie of hun energiebalans.

De belangrijkste inzichten uit een kwalitatieve evaluatie zijn:

  • Technologie is waardevol in termen van werkplezier, taakverbreding en werkbehoud. Deze opbrengsten zijn vooral zichtbaar bij technologieën die gebruiksklaar waren en die zijn ingezet bij werknemers met een fysieke beperking. Deze technologieën lenen zich voor grootschaliger pilots waarmee effectiviteit en opschalingsmogelijkheden vastgesteld kunnen worden.
  • Bij problematiek van psychosociale aard bleek het niet haalbaar binnen een jaar een technologische oplossing op de werkvloer in gebruik te nemen.
  • Alleen al de voorbereidingen van een implementatie kunnen positief bijdragen aan werkprocessen of de bedrijfscultuur.
  • Voor twee van de zeven pilots zijn de financiële kosten en baten doorgerekend. De inzet van technologie levert bij deze pilots meer op dan het kost.
  • Bij nieuwe implementatietrajecten is het van belang om de eindgebruiker tijdig te betrekken, om benodigde aanpassingen in zowel het werkproces als de bedrijfscultuur te realiseren, en dat diverse partijen blijvend samenwerken.

Lees meer…

Redactie | 06-11-20 | 10:18 | Link

Nieuwe laskwalificatie hygienic welder

Platform HDN

Het Hygienic Design Network (HDN) heeft 12 lasscholen aan zich verbonden die onder voorwaarden erkend zijn als opleider tot de nieuwe laskwalificatie: hygienic welder. De hygienic welder heeft na positief afronden van een praktijk en theorie examen een NIL-certificaat dat voldoet aan de HDN eisen. Naast de lasvaardigheid is hij/zij ook beproefd op lasregistratie, kennis over TIG of orbitaal lassen en kennis die noodzakelijk is in de hygiënische toepassingen. Lees meer…

Redactie | 04-11-20 | 12:04 | Link

“Stimuleren productie- en procesinnovatie houdt productie en innovaties in Nederland”

Wind in de zeilen zetten

In een brief gericht aan de leden van de Vaste Kamercommissie voor Economische zaken en Klimaat, roept Koninklijke Metaalunie het ministerie van EZK op om invulling te geven aan eerdere toezeggingen voor het opzetten van een praktisch toepasbare en brede procesinnovatie stimuleringsregeling buiten de WBSO, die samen met de sector wordt ontworpen. De brief is verstuurd aan de vooravond van de behandeling in de Tweede Kamer van de EZK-begroting voor 2021. Lees meer…

Redactie | 03-11-20 | 15:35 | Link