Symposium 3D-printing in de metaal

Dicky-liquid-metal-3D-structure

Additieve productietechnologie, kortweg 3D-printen, staat in de schijnwerpers. Deze technologie kan zich ontplooien tot een technische-commerciële revolutie. 3D-printing kan leiden tot verschuivingen in ketenposities, strategische overwegingen en investeringsbeslissingen. Tijd voor het mkb-metaal voor een nuchtere toekomstverkenning waarmee de kansen die het biedt op ‘new business’ op een heldere manier voor het voetlicht komen. Daarom organiseert Koninklijke Metaalunie, samen met SFN en NVvM, op 27 februari a.s. tijdens de beurs Rapid Pro in Veldhoven het symposium ‘3D-printing in de metaal’.

Programma
 • Opening door dhr. J. van Zeeland (voorzitter StaalFederatieNederland) en J. Kleiboer (directeur Beleid Koninklijke Metaalunie)
 • Presentaties
  • Onno Ponfoort, Berenschot: Business-modellen voor 3D printen.
   Nieuwe technologieën dagen uit en geven energie, maar is er ook geld mee te verdienen? 3D printen is zo’n nieuwe technologie. Het vergt investeringen om ermee te beginnen en er goed in te worden. Moet u die investeringen nu plegen? In deze presentatie gaat Onno Ponfoort (Berenschot) in op ervaringen met het printen van reserveonderdelen. Hij introduceert 5 business modellen voor het benutten van 3D printen. En hij geeft per model de voorwaarden aan waaraan je als bedrijf moet voldoen om via dit model geld te verdienen.
  • Dhr. Arjen Koppens, TNO: 3D printen en de realiteit van vandaag.
   3D printen is een productiemethodiek die kansen bied. Het is echter niet een methodiek die alle bestaande productiemethodes zal gaan vervangen zoals sommige ons willen doen geloven. Er moeten aantoonbare voordelen zijn om een product middels 3D printen te vervaardigen. Wanneer dit niet het geval is wegen (althans op dit moment) de inspanningen en de daarmee gepaard gaande kosten niet op tegen het produceren op een conventionele manier. Ik wil u laten kennis maken met de verschillende technieken die kunnen worden gebruikt voor het 3D printen van metalen producten, wat de voordelen van 3D printen kunnen zijn en aan de hand van een aantal voorbeelden wil ik duidelijk maken wat er op dit moment nog nodig is om tot een goed eindproduct te komen. U zult hieruit concluderen dat 3D printen al een breed toepassingsgebied kent, maar dat voor sommige industrietakken er nog flinke stappen gezet dienen te worden.
  • Ir. Rein van der Mast, Manager Design & Engineering, Additive Industries
   Rein van der Mast is al sinds 1996 bezig met 3D ontwerpen in combinatie met Additive Manufacturing. Hij gaat uitgebreid in op de nieuwe mogelijkheden die ontwerpers krijgen door de toepassing van laagsgewijs opbouwen van producten in plaats van afneemtechnieken als verspaning. Door deze mogelijkheden zal zowel de rol van de ontwerper als het ontwerpproces aanzienlijk veranderen. Aan de hand van diverse voorbeelden gaat Rein in op de belangrijkste ontwerpregels. Zonder grote beperkingen van de productietechnologie krijgt de ontwerper meer vrijheid dan ooit. Hoe gaat hij hiermee om?
  • Prof. Dr. Ir. Fred van Keulen, TUDelft: Topologie-optimalisatie.
   Topologie-optimalisatie is een speciale vorm van structuur optimalisatie. Het doel van een topologische optimalisatie is het vinden van een materiaaldistributie zodanig dat een gekozen aspect, b.v. stijfheid of eigenfrequenties, optimaal wordt, terwijl gelijktijdig aan bepaalde nevenvoorwaarden worden voldaan, b.v. toelaatbare massa, optredende spanningen, etc. Door toepassing van topologie-optimalisatie wordt het materiaal alleen daar gebruikt waar het functioneel is. Topologie-optimalisatie leidt tot complexe 3D ontwerpen die bij uitstek geschikt zijn om te worden vervaardigd met “additive manufacturing”. Anderzijds bieden moderne “additive manufacturing” technieken een mate van ontwerpvrijheid die moeilijk met klassieke ontwerptechnieken kan worden benut.
  • David Kemps, ABN-AMRO: Financiering 3D printmachines.
   3D printers aanschaffen is een keuze die men eerste zelf moet maken als ondernemer. Ja, ik wil hiermee omzet en winst mee gaan maken. Als die beslissing positief is genomen moet er gekeken worden hoe dat gerealiseerd kan worden. ABN-AMRO laat u zien welke mogelijkheden er zijn en wat voor issues daarbij een rol spelen.
  • Ir. Daan A.J. Kersten, Co-founder & CEO, Additive Industries.
   Voor metaalbedrijven biedt Additive Manufacturing van functionele delen in uiteenlopende metalen als RVS, aluminium, titanium en inconel nieuwe mogelijkheden. In AddLab werken 8 industriële partners samen aan het opbouwen van kennis en ervaring om de doorbraak te realiseren van deze nieuwe productietechnologie van de laboratoria waar deze zich nu voornamelijk bevindt naar uw fabrieksvloer. Wat betekent dit voor u?
  • André van der Leest, Koninklijke Metaalunie: Hoe nu verder?
   De presentaties en demonstraties vragen om een goede follow up. Daar wil de Koninklijke Metaalunie voor zorgen. Bedrijven die geïnteresseerd zijn of geïnspireerd raken willen we graag helpen bij een vervolgstap. Dat is maatwerk per bedrijf en daar wil de Metaalunie op inspelen.

   Voor bedrijven die een verdieping wensen van het gehele thema of van specifieke onderdelen uit het programma kunnen wij masterclasses, workshops of cursussen organiseren. Thema’s zijn bijvoorbeeld machines en apparatuur, hardware en software, materialen en poeders, ontwerpvrijheden en mogelijkheden van additieve manufacturing, perspectieven voor bedrijf en sector, nieuwe business modellen en nieuwe markten. Bedrijven die plannen hebben voor toepassingen in de praktijk wil de Metaalunie helpen bij het ontwikkelen c.q. opzetten van pilots, test runs, kleine series e.d. Hierbij is ondersteuning denkbaar van kennisinstituten, hogescholen, universiteiten en de daarvoor inzetbare lectoren en studenten.

   Voor bedrijven die zijn aangesloten bij OOM is het mogelijk om ook een financiële tegemoetkoming in de kosten aan te vragen. Deze vervolgactiviteiten worden op verzoek van en in overleg met de bedrijven georganiseerd.
  • Sluiting en borrel met een hapje

Aanmelden gratis voor Metaalunieleden

Het symposium 3D-printing in metaal vindt op 27 februari a.s. vanaf 16.00 uur plaats in de Koningshof te Veldhoven. U kunt zich aanmelden op de website van het Mikrocentrum met vermelding van de speciale Vouchercode 3Dprint14.

CategorieDatum

Cursussen & Workshops

27 februari 2014

Redactie | 12-01-14 | 13:52 | Link