AgriFoodTech 2017

AgriFoodTech

Technologische innovaties bepalen toekomst Agri & Food. Sensoren, drones, autonome robots, smart farming, big data, vision technologie, slimme LED verlichting… De innovaties binnen de Agri en Food sector volgen elkaar in een rap tempo op met als doel: de wereld blijvend van voedsel voorzien, schaarste aanpakken en inspelen op de veranderende voedselketen. Efficiënter, effectiever, duurzamer en anders produceren, zowel in de machinebouw, voedselverwerking als op het land of in de kas staan hierbij centraal. Tijdens de tweede editie van AgriFoodTech op 13 en 14 december brengen we deze sectoren bij elkaar en (ver)bouwen we samen de toekomst!

Tijdens AgriFoodTech, vakbeurs met congres, brengen we de topsectoren High Tech Systemen & Materialen, Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen samen. Zowel op de beursvloer als in het lezingenprogramma staan de volgende thema’s centraal:

Machinebouw & automatisering

  • Big data & ICT
  • Smart & vertical farming
  • Testen, meten & kwaliteit (hygiëne)

CategorieDatum

Beurzen & Congressen

13 en 14 december 2017

Redactie | 07-07-17 | 09:18 | Link